Inauguracija novog ravnatelja

U petak, 5. svibnja dr. Perry Stepp službeno je postao novi ravnatelj Biblijskog instituta u Zagrebu. Održana je lijepa svečanost u večernjim satima gdje je prijašnji ravnatelj dr. Tom Sibley “predao štafetu” dr. Steppu. Naši predavači su molili i čitali iz Biblije, dok su jedan predavač i dvoje studenata uveli sve prisutne u zajedničko slavljenje. Među prisutnima su također bili i neki članovi Vijeća CECEF-a kao i lokalnog Upravnog vijeća te se pomolili za našeg novog ravnatelja. Dr. Perry Stepp je nakon molitve podijelio par riječi s nama o svojoj viziji, željama i molitvama za razvoj i napredak Škole. Ovdjemožete pročitati molitvu dr. Steppa za Školu.