Kairos na “Biblical Studies.org.uk”

Kairos : Evanđeoski teološki časopis od jučer dostupan na web stranici Biblical studies.org.uk.

Biblical Studies.org.uk je jedna od sedam web stranica kolektiva poznatog kao Theology on the Web. Cilj i svrha Theology on the Web-a je okupiti što je više moguće visoko kvalitetne teološke materijale i učiniti ih dostupnima svakome.

Na stranicama BiblicalStudies.org.uk  možete pronaći više od 25,000 teoloških članaka u otvorenom pristupu, među kojima je i Kairos.

https://biblicalstudies.org.uk/

https://theologyontheweb.org.uk/