Karizmatska teologija (2020)

Kakva je Karizmatska teologija u svjetlu Božje riječi? Predavači Ervin Budiselić i Goran Medved dijele zajedničke, ali i različite poglede i praksu na ovu temu. Dođite i budite dio njihovih otvorenih razgovora sudjelujući u njima.

Pitate se: Je li i danas djelatan dar prorokovanja? Ako da, što je proroštvo u Novome savezu? Je li Božja volja da svi budu ozdravljeni od bolesti? Zašto su vjernici ponekad bolesni? Što Biblija podrazumijeva pod prosperitetom? Trebamo li imati vjeru u Boga ili vjeru Božju? Postoje li danas apostoli, i ako da, koja je njihova uloga i služba?

Datum: To su pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti kroz naših pet susreta utorkom od 31.3. do 5.5.2020.

1. Nadnaravni darovi Duha: proroštvo (31.3.)

2. Nadnaravni darovi Duha: iscjeljenje (7.4.)

3. Božja volja za vjernike: prosperitet (21.4.)

4. Pojam vjere u karizmatskom pokretu (28.4.)

5. Apostolska služba nekad i danas (5.5.)

Vrijeme: 18:30-20:30h

Adresa: Kušlanova

Kao uvod u tečaj, polaznicima se savjetuje da pročitaju ovaj dokument: http://www.epc.hr/files/File/download/pentekostni-pokret.pdf

Broj polaznika je ograničen na 20.

Prijavite se putem prijavnog obrasca.

Cijena tečaja: Tečaj je besplatan, a oni koji žele potvrdu o odslušanom tečaju plaćaju 100 kn.