Česta pitanja

OpćenitoTrogodišnji programProgrami svjedodžbi

Pitanje: Koji su sve dokumenti potrebni za upis na Biblijski institut?

Molimo pogledati rubriku Upisi.

Pitanje: Koji sve programi studija postoje na Biblijskom institutu?

Preddiplomski studij teologije
Program svjedodžbi: Napredno poznavanje Biblije
Program svjedodžbi: Praktično kršćanstvo

Za više informacija molimo pogledati rubriku Studiji.

Pitanje: Na kojem se jeziku održavaju predavanja na Biblijskom institutu?

Predavanja na Biblijskom institutu se održavaju na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako je potrebno, sva predavanja na engleskom jeziku imaju osiguran prijevod.

Pitanje: Kakve su mogućnosti zaposlenja nakon završenog studija na Biblijskom institutu?

Jedan od ciljeva Biblijskog instituta jest osposobiti studente za službu u njihovoj lokalnoj kršćanskoj zajednici.

Pitanje: Može li se na Biblijskom institutu upisati preddiplomski studij sa završenom trogodišnjom srednjom školom?

Ne. Za studij se mogu natjecati svi pristupnici koji su završili gimnaziju ili četverogodišnju srednju školu te položili državnu maturu. Kandidati koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine nemaju obvezu polaganja državne mature. Pravo upisa ostvaruju na temelju prosječne ocjene iz srednje škole.

Pitanje: Je li program studija na Biblijskom institutu isti kao i program studija na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku?

Preddiplomski studij teologije na Biblijskom institutu je u mnogočemu sličan istom programu na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Oba programa dijele neke temeljne odredbe i ciljeve te strukture nastavnog programa. Međutim postoje i određene razlike unutar programa te načina izvođenja nastave, razlike koje su temeljene u autonomnosti oba učilišta.

Pitanje: Postoji li na Biblijskom institutu izvanredni studij teologije?

Postoji, svaki kandidat za upis na izvanredni studij mora dogovoriti intervju s akademskim dekanom Instituta, kako bi se utvrdio način i intenzitet studija.

Pitanje: Gdje mogu nastaviti svoje školovanje sa završenim trogodišnjim programom?

Za sada, nastavak školovanja moguć je jedino u inozemstvu na sljedećim institucijama:

a)    Trogodišnji program Biblijskog instituta akreditiran je od strane EEAA: European Evangelical Accrediting Association-a što znači da je nastavak školovanja moguć na diplomskim studijima koji su akreditirani od strane EEAA.

b)    Američkim sveučilištima: Abilene Christian University i Lipscomb University

c)    TCM International Institute u Beču.

Pitanje: Kome su namijenjeni programi svjedodžbi?

Programi svjedodžbi namijenjeni su onima koje zanima formalno obrazovanje, ali nemaju mogućnosti ili potrebu studirati preddiplomski (trogodišnji) program. Program Napredno poznavanje Biblije stavlja veći naglasak na upoznavanje s Biblijom, dok program Praktično kršćanstvo stavlja veći naglasak na stjecanje praktičnih vještina za kršćansku službu. Programi su namijenjeni onima koji se već nalaze u kršćanskoj službi i žele steći dodatna znanja ili vještine, onima koji se u budućnosti vide u kršćanskoj službi, kao i onima koji žele dodatno produbiti svoj hod s Bogom.

Pitanje: Jesu li programi svjedodžbe akreditirani?

Nisu, ali se programi izvode prema akademskim standardima trogodišnjeg programa. Oba programa svjedodžbi jednaka su prvoj godini preddiplomskog programa, što znači da po završetku oba programa, osoba može vrlo jednostavno nastaviti studirati na drugoj godini preddiplomskog programa.

Pitanje: Kada se mogu upisati u programe svjedodžbi?

Upis je moguć u zimskom ili ljetnom semestru.

Pitanje: Kako izgleda studiranje programa svjedodžbi?

(1) Prilikom upisa, kandidat može upisati kolegije iz jednog ili oba programa svjedodžbi. Upisom jednog ili oba programa, kandidat nije u obvezi uzeti sve kolegije iz pojedinog programa u jednom semestru, niti je u obvezi završiti cjelokupni program.

(2) Budući da se u svakom semestru isti kolegiji ponavljaju svake godine, polaznik može u jednom semestru upisati i položiti dio kolegija iz pojedinog programa, a iduće godine upisati preostale kolegije iz pojedinog programa i tako završiti pojedini program.

(3) Ne postoji „pad“ ili „ponavljanje godine“. Polaznik koji primjerice u zimskom semestru upiše pojedini kolegij, dužan je do početka zimskoga semestra iduće akademske godine položiti završni ispit iz tog kolegija. Ako to ne učini, polaznik mora ponovo upisati taj kolegij ako želi završiti dotični modul ili program.

(4) Polaznici programa obvezni su nazočiti na najmanje 60% sati predavanja.

(5) Kandidati mogu upisati pojedine kolegije i u svojstvu slušatelja. Status slušatelja znači da osoba nema nikakvih akademskih obveza no ima pravo pohađati predavanja

Pitanje: Plaća li se školarina za svjedodžbe iz Naprednog poznavanja Biblije i Praktičnog kršćanstva, i ako da, koliko?

Za programe svjedodžbi, Biblijski institut prije početka svake akademske godine donosi cjenik. Cijena koju polaznik programa plaća, ovisi o broju upisanih kolegija. Okvirno, cijena po kolegiju kreće se između 100-200 kn.

Pitanje: Jesu li predavanja na Biblijskom institutu otvorena za one koji nisu upisani u jedan od programa?

Predavanjima na Biblijskom institutu mogu prisustvovati samo oni koji su upisali kolegije kao polaznici ili slušatelji. No posjet pojedinom predavanju uvijek je moguć u dogovoru s ravnateljem ili akademskim dekanom.

Pitanje: Koliko često i kada se održavaju predavanja?

Predavanja se održavaju u večernjim satima od ponedjeljka do četvrtka, kako bi zaposleni mogli, zbog obveza, sudjelovati na njima. Detaljan raspored izvođenja nastave objavljuje se prije početka svakog semestra.

Pitanje: Kako se polažu ispiti?

Ispiti se mogu položiti u tri roka: zimskom (veljača); ljetnom (lipanj-srpanj) i jesenskom ispitnom roku (rujan). Bitno je još jednom istaknuti da ispiti iz kolegija koje je polaznik upisao, moraju biti položeni prije početka predavanja istih kolegija u idućem ciklusu. U protivnom, polaznik gubi pravo polaganja kolegija i mora ih iznova upisati.