O Institutu

Biblijski institut
Biblijski institut privatna je visokoobrazovna ustanova koja sudjeluje u evanđeoskome teološkom obrazovanju, proučavanju Biblije i primjeni biblijskih načela u osobnom, bračnom i obiteljskom življenju te življenju i djelovanju Crkve. Proučavanje Biblije i teologije na Biblijskom institutu nije samo akademska potraga za razumijevanjem drevnih tekstova i teoloških promišljanja tijekom povijesti već i aktivno razumijevanje Božjeg djelovanja u povijesti i sadašnjosti te dinamično zajedništvo s Bogom Ocem po Isusu Kristu u sili Duha Svetoga.

Biblijski institut svojim programima, discipliniranim studijem i praksom pomaže studentima u poznavanju Boga te razumijevanju i svakodnevnoj primjeni njegove Riječi. Stoga na Biblijskom institutu potičemo studente da uz informacije o Bogu i njegovu djelovanju doživljavaju zajedništvo s njim i svojim služenjem te primjenom Božje riječi sustvaraju s njim. Osim uma, poznavanje Boga uključuje i srce te duh i volju studenta.

Institut studentima nudi:

  1. Za um: Božju riječ i studij teologije.
  2. Za srce: Isusovu ljubav, duh i zajedništvo.
  3. Za ruke: praktična pomagala za djelotvorno življenje i službu.

Vjerska pripadnost
Biblijski institut razvio se u ozračju Kristove crkve u Zagrebu i evanđeoskog kršćanstva u Zagrebu i Hrvatskoj. Predavači (osim profesorice iz Sociologije religije), osoblje i članovi Upravnog vijeća kršćani su i aktivni članovi svojih mjesnih crkava. Danas Biblijski institut okuplja predavače i studente iz većine crkava reformacijske baštine te služi evanđeoskom kršćanstvu u Hrvatskoj i susjednim zemljama kao visokoškolska ustanova na kojoj se uspješno obučavaju budući duhovni radnici.

Uz Vijeće Kristovih crkava u Hrvatskoj, koje je osnivač Instituta, Biblijski institut potpisao je ugovor o suradnji s Evanđeoskom pentekostnom crkvom u Hrvatskoj i Crkvom Božjom u Hrvatskoj te nizom samostalnih crkava i kršćanskih udruga.

Studenti i predavači
Studenti Biblijskog instituta dolaze iz različitih crkava: Kristovih, baptističkih, evanđeosko-pentekostnih, reformiranih, karizmatskih samostalnih te iz Katoličke crkve, Kršćanskog centra „Riječ Života“, pokreta kućnih crkava (tzv. Borongajci) i drugih. U suradnji s lokalnim crkvama, Biblijski institut omogućuje studentima povlaštene stipendije koje pokrivaju više od 60% školarine. Na početku studija svakom redovnom studentu dodjeljuje se jedan predavač koji ga kao mentor prati i savjetuje tijekom studija.

Studentima stoji na raspolaganju nekoliko zaposlenih predavača koji su doktorirali na području teologije ili su na doktorskom studiju. Institut ima ugovor o suradnji s još nekoliko predavača – vanjskih suradnika, koji su prepoznati stručnjaci u svome znanstvenom ili stručnom području. Povrh toga, Institut ima ugovore o suradnji s Abeline Christian Universityem i Lipscomb Universityem iz SAD-a, prema kojima će navedena sveučilišta slati svoje profesore na ispomoć Insitutu u područjima u kojima Insitut nema dovoljno predavača.

Predavači na Biblijskom institutu dolaze iz većih evanđeoskih denominacija u Hrvatskoj. Vijeća Kristovih crkava, Evanđeoske pentekostne crkve, Saveza baptističkih crkava, Saveza crkava “Riječ Života”, Evangeličke crkve te samostalnih zajednica. Aktivno su uključeni u djelovanje svojih lokalnih crkava, denominacija i kršćanskih udruga.

Akreditacija
Biblijski institut sklopio je ugovor o suradnji u visokom obrazovanju s Visokim evanđeoskim teološkim učilištem u Osijeku s pravom javnosti i tako osigurao svojim studentima studentska prava i priznate diplome. Kako je trenutačno Visoko evanđeosko teološko učilište u procesu reakreditacije pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te ne može izvoditi akreditirane programe, ni studij na Biblijskom institutu nije akreditiran.

Biblijski institut postaje članom European Evangelical Accrediting Association-a  2014. godine. Trogodišnji stručni studij Primijenjene teologije Biblijskog instituta u procesu je akreditacije od srpnja 2015. pri ovom udruženju. Puna akreditacija tog programa ostvarena je u ožujku 2017. godine.