Predavači

dr. sc. Danijel Berković
Predstojnik Centra za biblijska istraživanja
dberkovic@bizg.hr

Danijel Berković (1954.) diplomirao je i magistrirao iz teologije, radi doktorat iz starozavjetne lingvistike. Više od dvadeset godina je u pastoralnoj službi. Od 1985. do 1997. kao redovni i gostujući predavač Staroga zavjeta i hebrejskog jezika uključen je na više domaćih i stranih teoloških učilišta. Od 1999. predaje hebrejski jezik i Stari zavjet na Teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik”, a od 2004. i na Biblijskom institutu u Zagrebu. Član je prevoditeljske skupine za novi prijevod Biblije pri Hrvatskom biblijskom društvu (HBD). Objavljuje u stručnim teološkim časopisima iz područja Staroga zavjeta, biblijskog prevodilaštva i biblicistike. Sa suprugom Janet živi u Sv. Nedjelji. Imaju troje djece: Helenu, Benjamina i Rebeku.


Mark Black, PhD
mark.black@lipscomb.edu

Mark Black redovni je profesor Novoga zavjeta i Biblijske etike na Lipscomb Universityju. Studirao je teologiju na Freed-Hardeman Universityju, magistrirao je na Harding Universityju i na Princeton Theological Seminary te doktorirao na Emory Universityju. Niz godina služi u mjesnim crkvama u SAD-u. Direktor je Hazelip School of Theology na Lipscomb Universityju. Član je uredništva časopisa Kairos: Evangelical Journal of Theology u izdanju Biblijskog instituta. Na temelju ugovora o suradnji između Biblijskog instituta i Lipscomb Universityja, dr. Black predaje u Biblijskom institutu Kršćansku etiku i Evanđelje po Luki i Djela apostolska.


Ervin Budiselić, mag. theol.
ebudiselic@bizg.hr

Ervin Budiselić rođen je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Studij je nastavio na Abilene Christian Universityju u SAD-u, a magistrirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Studira na poslijediplomskim studijima (doktorat) iz Novoga zavjeta na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Pripremio je skripte za nekoliko kolegija te objavio niz članaka u domaćim i stranim časopisima. Član je uredništva časopisa Kairos. Akademski je dekan i predaje Uvod u Novi zavjet i Uvod u hermeneutiku na Biblijskom institutu u Zagrebu. Živi u okolici Zagreba sa suprugom i dvoje djece.


Mark W. Hamilton, PhD
hamilton@acu.edu

Dr. Hamilton redovni je profesor Staroga zavjeta na Abilene Christian Universityju, u SAD-u. Studirao je teologiju na Freed-Hardeman Collegeu, magistrirao na Abilene Christian Universityju te doktorirao na Harvard Universityju. Objavio je nekoliko knjiga i niz članaka u vodećim svjetskim teološkim časopisima. Na temelju ugovora o suradnji između Biblijskog instituta i Abilene Christian Universityja, dr. Hamilton predaje na Biblijskom institutu Povijesne knjige Staroga zavjeta i Poučavanje Biblije u suvremenom kontekstu.


dr. sc. Stanko Jambrek
znanstveni savjetnik
Glavni urednik, Kairos: Evanđeoski teološki časopis
sjambrek@bizg.hr

Stanko Jambrek (1957.) diplomirao je i magistrirao iz teologije na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, doktorirao je 2001. iz teologije u SAD-u te iz povijesti (2012.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Služio je kao pastor u dvije evanđeoske crkve. Za tisak je priredio i uredio dvadesetak knjiga i zbornika. Objavio je šest knjiga i niz članaka u domaćim i stranim časopisima. Utemeljitelj je i urednik evanđeoskoga teološkog časopisa Kairos, koji od 2007. izlazi dvaput godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Profesor je povijesti crkve i teologije na Biblijskom institutu u Zagrebu. Kolegije iz povijesti crkve i teologije predaje na više teoloških učilišta. Živi u Zagrebu s troje djece: Danielom, Kristinom i Ivanom.


Steve Joiner, PhD
steve.joiner@lipscomb.edu

Dr. Joiner je direktor Institute for Conflict Management na Lipscomb Universityju i profesor iz područja vodstva, dizajna sustava, pregovaranja i sukoba u vjerskom ozračju. Služio je kao sveučilišni dekan i dekan pojedinih instituta na Lipscomb Universityju. Predavao je kolegije iz područja upravljanja sukobima i vještina vodstva u SAD-u, Gvatemali, Njemačkoj, Brazilu i Ugandi. Na temelju ugovora o suradnji između Biblijskog instituta i Lipscomb Universityja, dr. Joiner predaje na Biblijskom institutu kolegije Kršćansko vodstvo i Upravljanje sukobom.


dr. sc. Thomas Sibley
tsibley@bizg.hr

Thomas Sibley magistrirao je teologiju na New Orleans Baptist Theological Seminary te doktorirao iz kršćanskog obrazovanja na Western Seminary. Predsjedavao je u Department of Bible and Religion na Columbia Christian Collegeu u Portlandu, u SAD-u. Objavio je četiri knjige, deset skripta i niz članaka u znanstvenim i stručnim časopisima. Više od četrdeset godina služio je u različitim službama u crkvi, od propovjednika do starijeg pastora. Radi kao predavač Novoga zavjeta i Primijenjene teologije. Sa suprugom Sandrom živi u Sv. Nedjelji.


Perry Stepp, PhD
pstepp@bizg.hr

Perry L. Stepp sin je pastora i osnivača crkvi, odrastao u Oklahomi i New Mexicu, SAD. Magistrirao je Novi Zavjet na Lubbock Christian University, te doktorirao Novi zavjet na Baylor University. Njegov mentor, Charles H. Talbert,  istaknuti je baptistički učenjak po tome što je jedini ne-katolički predsjednik Katoličkog biblijskog društva. Perry je vrlo aktivan u Društvu biblijske književnosti, izdao je monografiju, znanstvene i popularne članke, te komentare na Pastoralne poslanice i Poslanicu Filemonu. Uz znanstveni rad, uključen je u pastoralnu službu preko trideset godina. Živi u Zagrebu sa suprugom Elizabeth. Imaju troje djece: Kayla, Anna i Joshua.


Stručni suradnici

 

Danijel Časni, mag. theol.
dcasni@bizg.hr

Danijel Časni rođen je 1976. godine u Čakovcu. Diplomirao je teologiju i kršćansku pedagogiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu iz upravljanja poslovnim marketingom. Studira na poslijediplomskom doktorskom studiju iz teologije na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Predaje kolegije Pastoral mladih i Evangelizacija i rast crkve na Biblijskom institutu u Zagrebu. Oženjen je i otac dvoje djece.


Ivan Karadža, MTh
ikaradza@bizg.hr

Ivan Karadža rodio se 1979. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Magisterij iz Kršćanske službe završio je na Abilene Christian Universityju u Texasu, Sjedinjene Američke Države. Predaje Uvod u kršćansku duhovnost te vodi i nadgleda studentsku stručnu praksu na Biblijskom institutu u Zagrebu. Studentski je administrator, organizator studentskoga života i aktivnosti Biblijskog instituta, predsjednik etičkog povjerenstva Biblijskog instituta te je uključen u druge službe Biblijskog instituta. Sa ženom i troje djece živi u Zagrebu.


Steve Taliaferro, MA
stručni suradnik
staliaferro@bizg.hr

Steve Taliaferro rođen je 1967. u Abileneu, a odrastao je u okolici Houstona u Teksasu. Diplomirao je 1990. godine iz područja obrazovanja na Abilene Christian Universityju (ACU), gdje je 1995. i magistrirao iz istog područja. Nekoliko je godina radio kao učitelj i savjetnik u školama u Teksasu, a potom u međunarodnoj kršćanskoj službi za kampiranje i rad s djecom bez roditelja. U Hrvatsku se doselio 2010., gdje na Biblijskom institutu radi kao upravitelj općih poslova i stručni suradnik u kolegiju Uvod u pedagogiju. Živi u Sv. Nedjelji.


Vanjski suradnici

Goran Medved, mag. theol.
goranmedved@bizg.hr

Goran Medved (1973.) je odrastao u Zagrebu, gdje je pohađao Obrazovni centar za jezike, a ukupno je učio šest stranih jezika. Većinu visokog obrazovanja stekao je u SAD-u, uz sportsku i akademske stipendije te najvišim uspjehom (summa cum laude). Diplomirao je iz međunarodnih studija (poslovanje, politika i strani jezici). Teološko je školovanje započeo na Biblijskom institutu u Zagrebu, a nastavio na sveučilištu Lipscomb u Nashvilleu, gdje je magistrirao biblijsku teologiju s težištem na Novom zavjetu. Dugogodišnji je suradnik Biblijskog instituta kao predavač novozavjetnoga grčkog jezika i kao prevoditelj. Voditelj je projekta i glavni urednik prijevoda Biblije na suvremeni hrvatski jezik. Služio je kao pastor, učitelj, propovjednik i osnivač nove kršćanske zajednice.


Robert Bogešić
bogesic@mvpei.hr

Robert Bogešić rođen je 1967. godine u Puli. Završio je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, gdje je 2008. godine magistrirao na Poslijediplomskom studiju Međunarodnih odnosa. Zaposlen je u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. Služi kao starješina Evanđeoske pentekostne crkve „Radosna vijest“ u Zagrebu.


Jayne Cuidon
jaynecuidon@yahoo.com

Jayne Cuidon magistrirala je 1990. na University of Alabama iz područja obrazovanja osoba s teškoćama u učenju te doktorirala 2009. na Liberty Universityju iz područja vodstva u obrazovanju. Licencirana je bračna i obiteljska terapeutkinja te sudirektorica i savjetnica u Barnabas Zentrumu. Služila je kao govornica na konferencijama na temu braka, obiteljskog življenja, odgoja djece te uloga žene u Crkvi i društvu. Sudjelovala je u osnivanju i vođenju udruge Obiteljski život. Zajedno sa suprugom Scottom, kao vanjska suradnica, predaje na Biblijskom institutu kolegije Kršćansko savjetovanje i Brak i obiteljski život.


Scott Cuidon
scottcuidon@gmail.com


doc. dr. sc. Boris Havel

Rođen je 1966. u Sarajevu, gdje je završio srednju školu i započeo izvanredni studij na Pravnom fakultetu. Od 1990. studira švedski, engleski i teologiju u Uppsali u Švedskoj. Od 1993. do 2002. radi kao tumač i prevoditelj za švedski i engleski jezik. U to je vrijeme u Švedskoj objavio rječnik švedskoga i bosanskoga jezika. Na Fakultetu Livets Ord diplomirao je 2001. međunarodne odnose, a potom i povijest. Magistrirao je 2005. komparativne religije na Hebrew University of Jerusalem te doktorirao politologiju 2012. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Stalni je sudski tumač za engleski, hebrejski i švedski jezik. Radi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a kao vanjski suradnik predaje na Biblijskom institutu i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je niz znanstvenih, stručnih i publicističkih članaka te dvije knjige.


Toma Magda
tmagda@baptist.hr


prof. dr. sc.Ankica Marinović
ankica@idi.hr

Ankica Marinović magistrirala je i doktorirala iz područja sociologije religije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao znanstvena savjetnica na Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredna je profesorica na Odsjeku za sociologiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu te Filozofskom fakultetu u Splitu. Sudjelovala je u projektima istraživanja manjinskih vjerskih zajednica u gradu Zagrebu i Hrvatskoj. Bila je voditeljica projekta “Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u hrvatskom društvu” (2007. – 2013.) te savjetnica predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. Objavila je nekoliko autorskih i uredničkih knjiga te niz znanstvenih i stručnih članaka. Na Biblijskom institutu predaje Sociologiju religije, članica je uredništva časopisa Kairos u izdanju Biblijskog instituta i Visokoga evanđeoskog teološkog učilišta.


Svjetlana Mraz
svjetlana@baptist.hr