Preddiplomski studij – TRENUTNO NE VRŠIMO UPISE

O studijuUpis u preddiplomski studij

Vrsta studija:
Preddiplomski stručni studij.

Izvođenje studija:
Preddiplomski stručni studij teologije na Biblijskom institutu u Zagrebu izvodi se u suradnji s Visokim evanđeoskim teološkim učilištem iz Osijeka.

Trajanje studija:
Redovni studij traje 3 godine,
Izvanredni studij do 6 godina

ECTS bodovi:
Završetkom studija polaznik ostvaruje 180 bodova

Završetak studija:
Studenti završavaju studij polaganjem ispita iz poznavanja Biblije te obranom završnog rada.

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija:
Stručni prvostupnik (baccalaureus/baccalaurea) teologije.

Studij je usredotočen na:
proučavanje Biblije i usvajanje teoloških znanja ukorijenjenih u Bibliji, promišljanjem o društvenim zbivanjima tijekom ljudske povijesti, posebice promišljanjem o suvremenim zbivanjima u društvu u odnosu na biblijski nauk, primjenu biblijsko-teoloških spoznaja, načela i standarda u življenju pojedinca, obitelji, crkve, crkvenih institucija i organizacija te društvenih zajednica.

Programski ishodi učenja preddiplomskog studija
Pri završetku progrma studenti će moći:

Znanje

1. Prepoznati i identificirati važne osobe, događaje, teme i koncepte u Bibliji kao božjoj riječi, teologiji i crkvenoj povijesti.

2. Izraziti razumijevanje područja službe i zadaća pastoralnog rada.

3. Kritički procijeniti suvremene religijske i društveno-političke izazove i trendove koji utječu na evanđeoske kršćane i njihovu službu u društvu.

Vještine i sposobnosti

4. Primijeniti ili pokazati ili integrirati hermeneutska načela tumačenja Biblije u osobnom životu i službi.

5. Analizirati, sintetizirati i komunicirati ideje, pitanja i zaključke u pisanom i usmenom obliku.

6. Odražavati sposobnost zajedničkog rada te primjereno i odgovorno sudjelovati i komunicirati u različitim kontekstima.

7. Primjenjivati i komunicirati biblijske istine u različitim crkvenim i društvenim kontekstima.

Osobni razvoj

8. Prema Kristovom primjeru imati razvijen stav vođenja služenjem, i voljnost služenja Crkvi i svijetu.

9. Integrirati ili povezivati biblijske doktrine, etiku i vrijednosti u svom životu i službi.

10. Razviti pozitivan stav i predanost cjeloživotnom učenju, rastu i napretku u osobnoj teologiji i svakom području života.

Ispunite molbu u potpunosti. Molba se neće moći obraditi ako na neka pitanja niste odgovorili.

Predajte molbu za upis
U potpunosti ispunjenu Molbu predajte do objavljenog roka za predaju Molbe u ured Biblijskog instituta. Prilikom predaje potrebno je platiti naknadu za troškove upisa u iznosu od 200 kuna.
Intervju
Nakon primljene molbe, u skorom roku, bit ćete pozvani na kratki intervju.
Obavijest
U najkraćem vremenskom roku biti ćete obaviješteni jeste li primljeni na Biblijski institut.
Dan upisa
Dan upisa bit će objavljen na web stranicama. Upis se vrši u prostorijama Biblijskog instituta, Kušlanova 21.
Raspored za predaju molbi i upisni rok možete pogledati i na Akademski kalendar.

Odabrati fakultet može biti težak zadatak, ali savjetnici i osoblje Biblijskog instituta su tu da pomognu! Dostupni smo putem telefona, email-a kako bi vas proveli kroz proces prijavljivanja na Biblijski

Studij je akreditiran pri European Evangelical Accrediting Association.

NAPOMENA:

​Preddiplomski program izvodi se u suradnji s Visokim evanđeoskim teološkim učilištem iz Osijeka koje trenutno prolazi kroz proces reakreditacije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.​ ​
No, kako je naš preddiplomski program akreditiran od strane European Evangelical Accrediting Association, moguć je upis studenata koji su zainteresirani da po završetku preddiplomskog programa nastave studirati na diplomskim studijima (magisterij) škola akreditiranih od strane EEAA, sveučilištu Lipscomb, sveučilištu u Abileneu  ili TCM International institute u Austriji.

Potrebno je napomenuti da upisani studenti tijekom studija na Biblijskom institutu nemaju studentska prava te da diplome nisu važeće u RH. ​