Programi svjedodžbi – TRENUTNO NE VRŠIMO UPISE

Biblijski institut nudi dva programa svjedodžbi:
Svjedodžba iz naprednog poznavanja Biblije i Svjedodžba iz praktičnog kršćanstva, gdje svaki program nosi 30 bodova. Programi se ciklički izvode paralelno u zimskom i ljetnom semestru svake akademske godine.

Zimski semestar – modul: Poznavanje Biblije I

Ljetni semestar – modul: Poznavanje Biblije II

Popis kolegija – na stranici

Zimski semestar – modul: Praktično kršćanstvo I

Ljetni semestar – modul: Praktično kršćanstvo II

Popis kolegija – na stranici

 

Mogućnosti upisa:
Svaki program svjedodžbe sastoji se od dva modula, no svaki program i pojedini moduli neovisni su jedan od drugoga. Ovisno o studentovim potrebama, željama i mogućnostima, student može upisati i završiti:

a) Istovremeno oba programa svjedodžbi (opterećenje: 4 dana u tjednu x 4 sata predavanja 2 semestra).
b) Jedan program svjedodžbe po izboru (opterećenje: 2 dana u tjednu x 4 sata predavanja 2 semestra)
c) Jedan modul nekog od programa svjedodžbi (opterećenje: 2 dana u tjednu x 4 sata predavanja 1 semestar).

Programi su osmišljeni da se završe u jednoj akademskoj godini. No, budući da se moduli programa nude svake akademske godine, student može uzeti manji broj kolegija po semestru što će mu produžiti vrijeme završavanja modula ili programa.

Dinamika studiranja:

 • Programi svjedodžbi i njihovi moduli neovisni su jedan od drugoga. Završetak jednog programa svjedodžbe nije preduvjet za upis drugog programa svjedodžbe.
 • Programi se nude ciklički svake akademske godine tako da se studenti mogu upisati u određeni program ili modul na početku svakog semestra i započeti odabrani ciklus studiranja.
 • Studenti biraju opseg, tempo i trajanje studiranja.
 • Po završetku svakog modula, studenti dobivaju potvrdu o završenom modulu, a po završetku programa svjedodžbu o završenom programu.
 • Studenti mogu završiti pojedini program svjedodžbe ili modul u jednom ili više ciklusa.
 • VAŽNO: Ispiti iz kolegija koje student upiše u jednom semestru moraju biti položeni prije početka tog istog semestra u idućem ciklusu (npr. kolegiji upisani u zimskom semestru moraju biti položeni prije početka zimskog semestra iduće akademske godine). U protivnom, student mora ponovo upisati te kolegije ukoliko želi završiti modul ili program.

Prednosti programa svjedodžbi:

 • Koristan i zanimljiv sadržaj
 • Fleksibilan program
 • Velika mogućnost izbora kolegija i programa
 • Večernja predavanja
 • Mogućnost priznavanja položenih programa svjedodžbi prilikom upisa u preddiplomski stručni studij teologije.
Za više informacija i upis nazovite: Ivan Karadža (pon.–čet. 9:00-14:00 sati) na tel. +385 1 2338 638, e-mail: ikaradza@bizg.hr