Svjedodžba iz Naprednog poznavanja Biblije

O programuUpis u program

Svrha:
Program Svjedodžba iz naprednog poznavanja Biblije namijenjen je vjernicima koji žele produbiti svoje znanje o kršćanskoj vjeri i/ili se bolje osposobiti za određeni vid služenja.

Opis programa:

 • Svjedodžba iz naprednog poznavanja Biblije sastoji se od dva modula: Poznavanje Biblije I i Poznavanje Biblije II. Svaki modul sadrži četiri kolegija koji se ciklički nude u zimskom i ljetnom semestru.
 • Na početku svakog semestra, kandidati mogu upisati cijeli program, jedan modul, ili odabrati samo jedan ili nekoliko kolegija.
 • Po završetku modula polaznik prima potvrdu, a po završetku programa svjedodžbu o završenom programu.
 • Ispiti iz kolegija koje je polaznik upisao, moraju biti položeni prije početka predavanja istih kolegija u idućem ciklusu. U protivnom, polaznik gubi pravo polaganja kolegija i mora ih iznova upisati.
 • Nastava za pojedini program svjedodžbe izvodi se u prostorijama Biblijskog instituta u punom opsegu od dva dana tjedno, 4 školska sata u večernjim terminima.
 • Program ne daje ECTS bodove, ali se rad polaznika mjeri u bodovima.
 • Nastava se izvodi prema standardima za preddiplomski stručni studij teologije.
 • Program se sastoji od kolegija s prve godine preddiplomskog stručnog studija teologije.
 • Program nije akreditiran.
 • Minimalan broj studenata za pokretanje modula/programa: pet (5).

Popis kolegija i silabi:

ZIMSKI SEMESTAR

1. Upoznavanje Biblije (Berković) – 2 boda
2. Upoznavanje SZ: Petoknjižje (Berković) – 4 boda
3. Isusov život i učenje: Evanđelja (Stepp) – 4 boda
4. Crkva kroz povijest I (Jambrek) – 4 boda

Bodovi: 14

LJETNI SEMESTAR

1. Upoznavanje SZ: povijesne i proročke knjige (Berković) – 4 boda
2. Život i rast Crkve: Djela i poslanice (Budiselić) – 4 boda
3. Crkva kroz povijest II (Jambrek) – 4 boda
4. Razmišljati o Bogu: osnovne doktrine kršćanstva (Sibley/Časni) – 4 boda

Bodovi: 16

Ukupno bodova: 30


Ishodi učenja na razini programa:

Nakon završetka programa sudionici će moći:

 1. Sažeti radnju starozavjetnih i novozavjetnih Pisama.
 2. Prepoznati i identificirati važne osobe, događaje, pitanja i koncepte u Bibliji i crkvenoj povijesti.

Uvjeti upisa:
Prilikom upisa kandidat mora dostaviti preporuku pastora.

Postupak upisa:

 1. Prilikom inicijalnog upisa u program, kandidat ispunjava obrazac Molba za upis te ispunjava i potpisuje Suglasnost za program.
 2. Svakog semestra predmeti se odabiru i upisuju putem obrasca Upisni list na osnovu kojeg se kandidatu/polazniku obračunava cijena studija
 3. Studentska referada po primitku potvrde o uplaćenoj upisnini (1. rata ili cjelokupni iznos) odobrava i potvrđuje upis u Upisnom listu. Na osnovu toga, polazniku se izdaje evidencijski list upisanih i položenih kolegija.

Ostvarena naobrazba:
Po završetku programa, student prima Svjedodžbu iz naprednog poznavanja Biblije.

Nastavak studiranja:
Ukoliko student koji je završio program želi nastaviti studij na trogodišnjem preddiplomskom programu na BI, BI će osnovati Komisiju koja će procijeniti studentov rad te donijeti odluku i preporuku. Ako je preporuka pozitivna, za upis u trogodišnji program, kandidat mora imati završeno srednjoškolsko obrazovanje i položenu maturu. Kandidat koji je završio srednju školu prije 2010., ne mora polagati maturu. Upis će biti izvršen na temelju ostvarenog uspjeha u srednjoj školi.

Plaćanje:
Uplata se vrši na žiro račun Biblijskog instituta: IBAN HR6423600001101947154

Uvjeti upisa:

Kandidat mora napisati svjedočanstvo o svom kršćanskom životu ili kratki sastav o tome zašto želi studirati na Biblijskom institutu.

Proces upisa:

Ispuniti Molbu za upis u kojoj student izabire jedan ili oba programa.

Ispuniti Suglasnost za program.

Ispuniti Upisni list putem kojeg student svakog semestra prijavljuje predmete koje sluša.

Motivacijski razgovor
Kandidat obavlja motivacijski razgovor s akademskim dekanom škole.

Prilikom upisa od kandidata se može zatražiti i preporuka pastora ili crkvenog službenika.

Proces upisa završava ovjerom Upisnog lista od strane studentske referade.

NAPOMENA: studenti koji su upisani u programe svjedodžbi nemaju studentska prava te svjedodžbe nisu važeće u RH