Raspored predavanja

ZIMSKI SEMESTAR 2017.-2018.

PONEDJELJAK

Svjedodžba iz Praktičnog kršćanstva

UTORAK

Svjedodžba iz Naprednog poznavanja Biblije

SRIJEDA

Svjedodžba iz Naprednog poznavanja Biblije

ČETVRTAK

Svjedodžba iz Praktičnog kršćanstva

17:45

do

19:15

Evangelizacija i rast Crkve

Danijel Časni, mag.theol.

Upoznavanje Biblije

dr.sc. Danijel Berković

Isusov život i učenje: evanđelja

Perry Stepp, PhD

Živjeti kršćanski život

Ervin Budiselić, mag.theol.

19:30

do

21:00

Kršćanska etika

Danijel Časni, mag.theol.

Upoznavanje Starog zavjeta: Petoknjižje

dr.sc. Danijel Berković

Crkva kroz povijest I

dr.sc. Stanko Jambrek

Biblijsko savjetovanje

dr.sc. Jayne Cuidon

Moguće su određene promjene u rasporedu, ali o njima ćete biti pravodobno obaviješteni na internet stranici i oglasnoj ploči Instituta. Hvala!

SVJEDODŽBA IZ PRAKTIČNOG KRŠĆANSTVA
1. Evangelizacija i rast Crkve

Ovaj kolegij upoznaje studente s pojmom evangelizacije, istraživanjem i primjenom učinkovitih modela i metoda za osobnu evangelizaciju i naviještanja poruke Evanđelja.

2. Kršćanska etika

Osposobite se za samostalno etičko promišljanje s jasne biblijske perspektive kako bi mogli odrediti i utvrditi svoja etička stajališta prema etičkim pitanjima kao što su pobačaj, eutanazija, biomedicinska istraživanja, ekologija, razvod braka, homoseksualnost, eutanazija i dr.

3. Živjeti kršćanski život

Otkrijte glavnu priču Biblije koja se proteže od stvaranja, pada, spasenja i konačnog otkupljenja te koja je naša uloga i svrha na ovome svijetu. Također, upoznajte se s određenim temama, izazovima, pitanjima, ali i blagoslovima koji su sastavni dio kršćanskoga života.

4. Biblijsko savjetovanje

Upoznajte se s problematikom i izazovima biblijskog savjetovanja te napravite plan kako providjeti duhovne razgovore i savjetovanja drugih ljudi u kontekstu njihovih službi.

SVJEDODŽBA IZ NAPREDNOG POZNAVANJA BIBLIJE

1. Upoznavanje Biblije

Kolegij pruža uvid u narav Biblije, njezin nastanak i ulogu koju Biblija zauzima u Crkvi. Također, studenti se upoznaju s utjecajima koje je Biblija imala i ima na ljudsku povijest, društvo i kulturu te će steći osnovne vještine kvalitetnijeg čitanja i razumijevanja Biblije.

2. Upoznavanje Staroga zavjeta: Petoknjižje

Kolegij upoznaje studenta s povijesnim i religijskim kontekstom Staroga zavjeta i ključnim točkama u biblijskoj povijesti Izraela. Kroz sve to, student će moći koristiti poruku Petoknjižja, u svrhu duhovnog formiranja drugih kršćana, Crkve i svog osobnog duhovnog razvoja.

3. Isusov život i učenje: evanđelja

Upoznajte se s time kako je bilo živjeti u Isusovo vrijeme te istražujući život i nauk Isusa i njegovih apostola, steknite nove spoznaje za življenje kršćanske vjere u današnjem vremenu.

4. Crkva kroz povijest I

Predavanja ističu utjecaj, razumijevanje i primjenu riječi Božje te djelovanje Duha Svetoga u Crkvi i svijetu od Pedesetnice do reformacije. Studenti se osposobljavaju za samostalno razumijevanje povijesnih zbivanja, njihovu interpretaciju te primjenu povijesnih pouka na suvremenu stvarnost.

Raspored predavanja možete preuzeti ovdje u PDF formatu.