Tečaj: Modeli Crkve za 21. stoljeće

Predavač: dr. sc. Stanko Jambrek

Datum: 15. 4. – 20. 5. (ponedjeljkom), 18:00 – 20:00

Lokacija: Biblijski institut, Kušlanova 21

Cijena tečaja: 100 kuna. Polaznici će dobiti skriptu i potvrdu o završenom tečaju.

Tečaj otkazan

Obrazac prijave

Kratki opis:
Biblija za razumijevanje sveukupne stvarnosti Crkve koristi slike i metafore iz stvarnog života, situacija i iskustava. Poruke koje komuniciraju biblijske slike i metafore Crkve primijenjene u život ostvaruju vidljivi model Crkve. Svaka Crkva živi i djeluje po jedinstvenom i njoj svojstvenom modelu. Model Crkve nastaje Božjim djelovanjem u osobama. Zatim se te promijenjene osobe odazivaju Božjem pozivu i poslanju da sustvaraju s Bogom i evangeliziraju druge ljude. To čine u skladu s vodstvom Duha Svetoga, poznavanjem Boga i njegove Riječi, vlastitim karakterom, vještinama i obrazovanjem u posebnom teološkom, kulturnom, političkom, društvenom ozračju. Svaki model Crkve uključuje Božji nepromjenjivi i apsolutni dio te ljudski promjenjivi – društveni i kulturološki uvjetovani – dio. U uvodnom dijelu seminara raspravljat će se o negativnim modelima Crkve koje danas kreira svakodnevni život i modelima koje su tijekom povijesti osmislili ljudi. U središnjem dijelu analizirat će se biblijske slike, metafore i modeli Crkve. U završnom će se dijelu naznačiti temeljne karakteristike modela Crkve za 21. stoljeće.

Nazivi   cjelina:

  1. Slike, metafore i modeli Crkve
  2. Modeli Crkve koje danas kreira svakodnevni život
  3. Modeli Crkve koje su tijekom povijesti osmislili ljudi
  4. Slike Crkve ukorijenjene u Starom zavjetu
  5. Slike Crkve ukorijenjene u Novom zavjetu
  6. Crkva kao Tijelo Kristovo
  7. Crkva kao Zaručnica Kristova
  8. Crkva kao kuća Božja
  9. Crkva kao zajedništvo Duha
  10. Model Crkve za 21. stoljeće