Video: Bez maske pred Bogom – Poslanica Rimljanima

Pavlovo pismo Rimljanima jedan je od najutjecajnijih i najznačajnijih tekstova u povijesti kršćanstva. Neki su ga čak nazvali najvažnijom knjigom Biblije. Pavao nam daje opširni prikaz onoga što je vjerovao i podučavao. Pokazuje nam kakvu bi sliku o sebi kršćani trebali imati i kako bi se trebali odnositi prema svijetu oko sebe. Poslanica Rimljanima i danas blagoslivlja svaku osobu koja joj pristupa otvorenog srca – njena je poruka vječna.

Sadržaj:
Predavanjima o Poslanici Rimljanima obuhvaćat će sustavno proučavanje, odlomak po odlomak, uvid u grčki tekst, povezivanje s teologijom te moguće primjene njene poruke u svakodnevnom životu.

Svrha predavanja:

  • Dublje spoznati Boga i više mu vjerovati
  • Rasti u sposobnosti shvaćanja svijeta i svakodnevnog života (npr. seksualnosti, ljudske prirode, grijeha, vjere, okoliša, života u zajednici) iz biblijske perspektive
  • Naučiti koristiti biblijski kontekst za tumačenje biblijskog teksta
  • Uvidjeti na koji način kontekst utječe na tumače Biblije i na njihovu interpretaciju teksta.

Raspored predavanja koja nisu snimana:

  • 21.5. – Rimljanima 1 – 3.17: Zašto je svijet u takvom neredu? Zašto ne možemo „popraviti“ sami sebe?
  • 28.5. –  Rimljanima 3.18 – 5.11: Kako nas Bog spašava od srama kojeg osjećamo kao posljedica grijeha.
  • 04.06. – Rimljani 5.12 – 8.39: Kako Bog lomi naše ropstvo grijehu tako da možemo živjeti puninu života kojeg Bog ima za nas. Kako Bog ispravlja nered koji smo mi napravili?
  • 11.6. – Dovršiti Rimljanima 1 – 8: tumačenje Biblije – zašto različiti ljudi čitaju isti tekst i dolaze do različitih zaključaka.  Kako možemo živjeti život koji Bog želi za nas?
  • 18.6. Rimljani 9 – 11: Možemo li vjerovati da će Bog ispuniti svoja obećanja?

Snimke predavanja:

Rimljanima 8: Tumačenje Biblije – zašto različiti ljudi čitaju isti tekst i dolaze do različitih zaključaka.  Kako možemo živjeti život koji Bog želi za nas?

Rim 8,1-11 sesija 4.1
Pavao kaže da me je Bog “oslobodio zakona grijeha i smrti”? Ili “oslobodio tebe”?
Rim 8,1-11 sesija 4.2
Temeljni pregled onoga što Pavao ovdje govori o Božjoj pobjedi nad grijehom u našim životima.
Rim 8,1-11 sesija 4.3
“Kako hodati po Duhu.” Kako izgleda “postavljanje uma prema tjelesnim stvarima”?
Rim 8,1-11 sesija 4.4
“Pavlove misaone poruke”.
Rim 8,1-11 sesija 4.5
Svakodnevni rad Duha Svetoga u životu kršćana.

Rimljanima 8,18-30

Rim 8,18-27 sesija 4.6
Opis židovske nade o uskrsnuću – tjelesnom, kozmičkom – i kako su novozavjetni pisci imali istu nadu. Mi ne čekamo uskrsnuće kao bestjelesni duhovi, niti čekamo da Bog odbaci sadašnje stvaranje i zamijeni ga nečim boljim. Čekamo OTKUPLJENJE, kako naših tijela tako i stvoranja oko nas.
Rim 8,18-27 sesija 4.7
Kako Duh Sveti djeluje u našem molitvenom životu.
Rim 8,28-30 sesija 4.8
Bog radi sve za naše dobro: ovdje govorimo o velikom obećanju Rimljanima 8,28-30, kako je Bog odlučio iskoristiti sve što se događa u našem životu, sve što čini i dopušta, kako bi ispunio svoju svrhu za nas: da biste vi odražavali Isusa, prikladno noseći sliku Božju.
Rim 8,28-30 sesija 4.9
Odnos između predznanja i predodređenosti, shvaćen u biblijskom kontekstu, temelj je Arminianskog čitanja Pavla.
Rim 8,28-30 sesija 4.10
Nastavak prethodne rasprave o odnosu predznanja i predodređenosti.

Rimljanima 8,31-39

Rim 8,31-39 sesija 5.1
Temelj našega povjerenja u Krista. Spasenje – biblijski shvaćeno – je sada i budućnost, “život cjelovitosti i zdravlja, bez obzira na tjelesne okolnosti, u Božjoj prisutnosti po Duhu Božjem, sada i zauvijek.”
Rim 8,31-39 sesija 5.2
Vječna sigurnost, doktrinalno pitanje.
Rim 8,31-39 sesija 5.3
Vječna sigurnost, doktrinalno pitanje.
Rim 8,31-39 sesija 5.4
Vječna sigurnost. Daljnje istraživanje pastoralnih pitanja oko doktrine vječne sigurnosti. Ovdje crtam ploču, prikazujući kako sam mislio da svaki dan provodim mičući se naprijed-natrag između spasenja i prokletstva. Bog nas voli, drži nas, usprkos svemu što zna o nama.
Rim 9-11 sesija 5.5
Uvod u Rimljanima 9-11. Koja je središnja ideja ovih poglavlja? Kako se uklapaju u argument Pisma?
Rim 9-11 sesija 5.6
Pavlov induktivni argument kao ujedinjena cjelina. Ovdje opisujem induktivnu prirodu Pavlovog argumenta u Rimljanima 9-11. Neuspjeh Kalvina da pročita ova poglavlja induktivno i cjelovito doveo je do mnoštva doktrinarnih problema. Ovo je pregled argumenta.
Rim 9-11 sesija 5.7
Kakoinduktivno čitanje argumenta mijenja zaključak. Kalvinova specifična pogreška u odnosu Rimljanima 9-11 je takva da je izvukao teološki zaključak iz 9,18 ne shvaćajući da se 9,18 uklapa u održiv argument koji Pavao nije zavrio sve do kraja 11. poglavlja. Kalvin je napravio tu pogrešku jer nije uspio shvatiti induktivnu prirodu Pavlovog argumenta. Ovdje pokazujem kako argument kao cjelina ukida zaključke izvučene iz 9,18.
Rim 9-11 sesija 5.8
“Sav Izrael će biti spašen.” Što Pavao misli pod ovom zagonetnom izjavom u Rimljanima 11,26?
Rim 9-11 sesija 5.9
Završna pitanja i odgovori o Rimljanima i drugim temama Novog zavjeta.

Ovo su završna predavanja iz serije “Bez maske pred Bogom – Poslanica Rimljanima”.

Rim 12,1-2 sesija 6.1
Ovdje raspravljamo o tome što Pavao podrazumijeva pod 12.1, “Ponudite svoja tijela kao žive žrtve”. Ovaj stih predstavlja uvodnu riječ dugog dijela, Rimljanima 12-15, i služi kao tema za sve što slijedi u ovom odjeljku.
Rim 12,1-2 sesija 6.2
Nastaval na raspravu o Rimljanima 12,1-2; što Pavao kaže o ulozi uma u svakodnevnom kršćanskom životu?
Rim 12,3-6 sesija 6.3
Uloga duhovnih darova u izgradnji crkve.
Rim 12,3-6 sesija 6.4
Kako duhovni darovi vode ka rastu. Ovaj dio predavanja koristi materijal Everetta Huffarda, profesora vodstva i misionarenja na Teološkoj školi Harding, Memphis TN.
Rim 13,1-7 sesija 6.5
Kako bi kršćani koji žive u modernim demokracijama trebali razumjeti Pavlovu opomenu da se podvrgnu vladi?
Rim 13,1-7 sesija 6.6
U kakvoj su interakciji s vladom bili kršćani u prošlosti? Koja bi načela trebala voditi naš pristup?
Rim 14,1-5 i 15,13 sesija 6.7
Približavanje moralnim “sivim područjima”.
Rim 14,1-5 i 15,13 sesija 6.8
Kako je Pavao, u svojim crkvama, pristupio pitanju jedenja mesa koje je žrtvovano idolima? Što možemo naučiti iz njegova pristupa?