Video: Svjetonazor – nevidljiva sila koja oblikuje Hrvatsku

Predavač: Eric Maroney, PhD

Datum: 18.9. – 9.10. (utorkom), 18 – 20:30

Lokacija: Biblijski institut, Kušlanova 21

Kratki opis:
Nekad nazivana “Predziđem kršćanstva,” danas, na početku trećeg milenija, Hrvatska se nalazi u konfliktu ukorijenjenog tradicionalnog kršćanstva i rastućeg sekularnog humanizma. Takvo okruženje je snažan izazov za kršćane, da istinski prionu uz svoje biblijske istine, ali također i da se susretnu sa svjetonazorima ljudi oko sebe na osjećajan, relevantan, i pozitivan način. Svrha ovog niza predavanja je osposobiti kršćane u Hrvatskoj da bolje istraže svoj osobni svjetonazor u svijetlu Pisma kao i prevladavajući pogled na svijet unutar Hrvatske.

Svako predavanje se bavi pogledom na svijet općenito, s ispitivanjem prevladavajućeg svjetonazora unutar Hrvatske.

Cilj tečaja je osposobiti polaznike da bolje razumiju svoj vlastiti pogled na svijet te da počnu kritički razmišljati u skladu s Pismom, kao i pokazati kako približiti evanđelje ljudima oko sebe.

Snimke predavanja:

Prvo predavanje: 18.9. Uvod u svjetonazore
 • “Labirint”
 • Definicije i karakteristike
 • Evanđelje: Temelj biblijskog pogleda na svijet
 • Cilj evanđelja: Promjena pogleda na svijet
Drugo predavanje: 25.9. Materijalizam
 • Svjetovni humanizam
 • Ateisti i agnostici
Treće predavanje: 02. 10. Rimokatolicizam
 • Katolička dogma (Teologija)
 • Narodni katolicizam (Tradicionalnost)
Četvrto predavanje: 09.10. Novozavjetni svjetonazor
 • Kritički pristup vlastitom svjetonazoru
 • Novozavjetni svjetonazor u usporedbi s materijalizmom
 • Novozavjetni svjetonazor u usporedbi s rimokatolicizmom

Eric Maroney je Amerikanac koji zadnjih 20 godina živi u Hrvatskoj, a 13 godina prije je živio u Africi. Eric je direktor Kršćanske inicijative za razvoj i vodi rad International Mission Board u južnoj Europi. Doktorirao je na sveučilištu Southern Baptist Theological Seminary u Louisvilleu, Kentucky, SAD.Eric živi u Zagrebu sa svojom suprugom Julie, kćeri Kayleigh, a sin Nathan studira u Americi.