Biblija – Riječ Bogom nadahnuta

Biblija – Riječ Bogom nadahnuta Monika Bajić, mag. theol. Ideja o riječima i spisima nastalima pod božanskim djelovanjem ne nalazi se samo u judaizmu i kršćanstvu nego i u islamu, hinduizmu, antičkoj Grčkoj i drevnom Rimu. Pojam “nadahnutost” u kršćanskom svijetu shvaća se kao poseban utjecaj Božjeg Duha na autore biblijskih tekstova, tako da su …

Biblija – Riječ Bogom nadahnuta Nastavite čitati