Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb
CBI - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

CBI

Centar biblijskih istraživanja odjel je Biblijskog instituta u Zagrebu. Osnovan je 2015. godine sa svrhom da pruži javnosti mogućnost podizanja biblijske pismenosti kroz tečajeve biblijskih jezika (biblijski hebrejski, novozavjetni grčki jezik), serije predavanja vezenih za pojedine biblijske knjige (prorok Jona, Daniel, itd.), okrugle stolove te biblijske radionice. 

Druga djelatnost Centra je izdavaštvo. U sklopu svog izdavačkog niza Biblica Croatica, Centar trenutno radi na projektu Hrvatski psaltir kojemu je cilj skupiti hrvatske povijesne prijevode starozavjetne knjige psalama. Ovime se nastoji pridonijeti prikupljanju i očuvanju biblijskih prevoditeljskih djela hrvatske baštine.

Treća djelatnost povezana je s nastojanjima da se poveća opseg i sačuva postojeći fundus svih hrvatskih prijevoda Svetoga pisma, kako povijesnih tako i suvremenih, da bi taj dio vrijedne kulturne baštine bio dostupan svima zainteresiranima za Božju riječ na hrvatskom jeziku.

Svoje ciljeve Centar biblijskih istraživanja ostvaruje kroz suradnju s drugim drugim organizacijama i institucijama (HBD, PEV, Biblija 365, Sveučilište u Zagrebu itd.).

CBI web stranica