dr. sc. Dalibor Kraljik, znanstveni suradnik

dr. sc. Dalibor Kraljik, znanstveni suradnik

Predavač teologije

e-mail: dkraljik@bizg.hr

Znati teologiju znači znati što vjeruješ, znači poznavati svojega Boga.

Dr. sc. Dalibor Kraljik rođen je 1984. godine u Našicama. Na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku je 2006. godine diplomirao, a 2008. godine magistrirao teologiju. 2016. godine doktorirao je na Teološkom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, s disertacijom na području katoličke dogmatske teologije. Od 2008. do 2014. godine radio je na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku kao predavač, voditelj knjižnice, asistent akademskog dekana i koordinator magistarskog studija, a na istom je učilištu držao kolegije “Uvod u kršćansku etiku”, “Uvod u sustavnu teologiju”, “Metodologija znanstvenog rada” i “Uvod u katoličku dogmatiku” na redovnom studiju te je koordinirao i bio ispitivačem kolegija iz područja sustavne teologije, metodologije znanstvenog rada, kršćanske etike i apologetike na izvanrednom studiju. Trenutno je vanjski suradnik ovog učilišta gdje drži kolegij „Teme u suvremenoj teologiji“. Autor je znanstvenih, stručnih i popularnih članaka, recenzent knjiga, kolumnist, propovjednik i prevoditelj. Od 2018. godine vanjski je suradnik Biblijskog instituta u Zagrebu, a od 2021. godine predavač na istoj instituciji gdje predaje predmete „Teološko istraživanje i pisanje“ i „Uvod u teologiju“. 2022. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologije, a trenutno obnaša i dužnosti pomoćnog urednika evanđeoskog teološkog časopisa „Kairos“, glavnog tajnika Protestantskog evanđeoskog vijeća te dopredsjednika Evanđeoskog teološkog društva u Hrvatskoj.

Cjelovita bibliografija radova dostupna je na mrežnim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.
Poveznica na Google Znalac.

Scroll to Top