dr. sc. Danijel Časni

dr. sc. Danijel Časni

Predavač teologije

e-mail: dcasni@bizg.hr

Danijel Časni rođen je 1976. godine u Čakovcu. Diplomirao je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  i stekao stručni naziv baccaleurat grafičke tehnologije. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijek stekao je naziv magistar teologije i magistar katehetike. dok je na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu stekao magisterij ekonomije. Završio je poslijediplomski studij teologije na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Predaje kolegije iz područja pastoralne teologije, kršćanske etike i povijesti crkve na Biblijskom institutu u Zagrebu. Aktivan je u izdavačkom, pastoralnom i katehetskom radu. Oženjen je i otac dvoje djece.

Cjelovita bibliografija radova dostupna je na mrežnim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.
Poveznica na Google Znalac.

Scroll to Top