Evanđeosko teološko društvo raspisuje natječaj za biblijsko-teološke radove na temu: “U svjetlu Božje riječi”

Evanđeosko teološko društvo (ETD) poziva sve zainteresirane pojedince da se prijave na natječaj čiji je cilj otkriti i potaknuti autore na pisanje i objavljivanje članaka na biblijsko-teološke teme. 

Na natječaj se mogu prijaviti autori s prebivalištem u Hrvatskoj koji dosad nisu objavljivali stručne ili znanstvene članke u domaćim ili stranim časopisima. Članak napisan na temu U svjetlu Božje riječi mora biti usmjereno na pitanje, problem ili tematiku koja će onda biti obrađena na temelju Biblije s primjenom na svakidašnji život. Bit će prihvaćeni isključivo originalni, ranije neobjavljivani autorski radovi.

Više informacija o samom natječaju i nagradama možete preuzeti ovdje: PDF.

Scroll to Top