Kontakt

Biblijski institutCentar biblijskih istraživanjaKnjižnicaČitaonicaKairosNa karti

Adresa:
Kušlanova 21
HR-10000 Zagreb

Tel.  +385 (0)1 23 38 638
E-mail. bizg@bizg.hr

Radno vrijeme: pon-čet 09:00-15:00 sati

Ravnatelj: Perry Stepp, pstepp@bizg.hr

Akademski dekan: Ervin Budiselić, ebudiselic@bizg.hr

Grafički dizajner: Iva Đaković, idjakovic@bizg.hr

Računovodstvo: Branka Riss, briss@bizg.hr

Koordinator izdavaštva: Danijel Časni, dcasni@bizg.hr

Adresa:
Gajeva 9a
HR-10000 Zagreb

E-mail: cbi@bizg.hr
web: cbi.bizg.hr

Adresa:
Amruševa 11
HR-10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 48 52 894
E-mail: knjiznica@bizg.hr

Knjižničarka: Koraljka Rožić

Radno vrijeme: pon-čet 09:00-17:00 sati

Adresa:
Gajeva 9a
HR-10000 Zagreb
Tel./Fax. +385 (0)1 48 27 291
E-mail: knjiznica@bizg.hr

Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom 10:00-15:00 sati

Adresa:
Kušlanova 21
HR-10000 Zagreb

Tel./Fax. +385 (0)1 23 38 637
E-mail: kairos@bizg.hr

Urednik: Stanko Jambrek