Kratka učenja

Ovdje možete pronaći kratka učenja koje smo objavljivali i nastavljamo objavljivati na našim društvenim mrežama kako biste mogli na jednom mjestu naći sve članke i učenja po njihovom redoslijedu.

Pojedinačna učenja

Pedesetnica. Blagdan Duhova ili Pedesetnica (grč. pentekostes) je blagdan koji se slavi kao sjećanje na silazak Svetoga Duha na prvu crkvu (Dj 2,1-41). Dogodio se na pedeseti dan nakon Pashe (Uskrsa). Duh se izlio na učenike te tako ispunjen Duhom Svetim Petar je propovijedao Isusa kao Mesiju i Spasitelja.

Pročitajte detaljnije o značenju Pedesetnice!

Sveti se ime tvoje. Molitva “Oče naš” je poznata molitva koja u sebi skriva veliku silu značenja. Pročitajte kratko učenje o retku iz molitve “Sveti se ime tvoje” Ervina Budiselića, mag. theol.

Pročitajte detaljnije

Izdvojeni članci i znanstveni radovi

Izdvajamo za vas zanimljive i poučne članke i znanstvene radove predavača Biblijskog instituta koji su objavljivani kroz godine u znanstvenom teološkom časopisu Kairosu te drugim časopisima i platformama. Vjerujemo da će vam ovi članci biti zanimljivi i poticajni!

  Izdvojeni pojmovi iz Leksikona evanđeoskog kršćanstva

  U pisanju članaka u Leksikonu evanđeoskog kršćanstva sudjelovali su autori različitih denominacija. Uredništvo poštuje i objavljuje njihove stavove i teološka opredjeljenja, čak i onda kad se teološki u potpunosti ne može složiti s njima. Članci odražavaju teološko opredjeljenje autora i ukazuju na bogatstvo različitosti teološkog promišljanja i prakse evanđeoskih kršćana u Hrvatskoj i u svijetu.

  Izdavanjem Leksikona evanđeoskoga kršćanstva pružamo hrvatskoj javnosti temeljne informacije o evanđeoskom kršćanstvu u svijetu i u Hrvatskoj. Leksikon sadrži tristo osamdeset jedan članak i sedamdeset devet uputnica. U početku je za objavljivanje odabrano oko tisuću natuknica, ali je taj izbor zbog preobilnoga i dugotrajnog posla skraćen na objavljene članke, a preostali dio priprema se za drugo prošireno izdanje.

  Pedesetnica

  Blagdan Duhova ili Pedesetnica (grč. pentekostes) je blagdan koji se slavi kao sjećanje na silazak Svetoga Duha na prvu crkvu (Dj 2,1-41). Dogodio se na pedeseti dan nakon Pashe (Uskrsa). Duh se izlio na učenike te tako ispunjen Duhom Svetim Petar je propovijedao Isusa kao Mesiju i Spasitelja.

  Pročitajte detaljnije o značenju Pedesetnice!

  Duhovne discipline

  Uvesti disciplinu u svoju duhovnu svakodnevnicu iznimno je važno za svakog vjernika. U stvari, važnost ovoga na istoj je razini kao važnost zdrave prehrane i tjelovježbe.

  Ovdje vam predstavljamo nekoliko različitih duhovnih disciplina i dajemo smjernice kako se u njima vježbati, u nadi da će poslužiti kao poticaj i ohrabrenje onima koji žele ojačati svoje „duhovne mišiće“ i rasti u spoznaji Boga.

  Čitati Bibliju s razumijevanjem

  Za čitanje Biblije s razumijevanjem potrebno je prije svega poznavati Bibliju te poznavati načine i tehnike kojima se biblijski autori koriste da nam prenesu svoju poruku. Nadamo sa da će vas ova serija od tri članka potaknuti da još više istražujete Bibliju!