Predavači

dr. sc. Danijel Berković
Predstojnik Centra biblijska istraživanja
dberkovic@bizg.hr

Danijel Berković (1954.) diplomirao je i magistrirao teologiju u Hrvatskoj (2002) (Osijek, VETU). Doktorat iz područja hebrejske starozavjetne lingvistike obranio je u Oxfordu i Londonu (2016). Drugi doktorski rad iz područja biblijske psalmodije obranio je u Hrvatskoj, na  Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2019). Između ostalih angažmana, član je Upravnog odbora Hrvatskog biblijskog društva kao biblijski prevoditelj i član prevoditeljske skupine u projektu novog prijevod Biblije. Od 1985. do 1997. redovni je ili gostujući predavač  Staroga zavjeta i hebrejskog jezika na više domaćih i stranih teoloških učilišta. Od 1999. kao vanjski suradnik, predaje hebrejski jezik i Stari zavjet na Teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik”. Od 2004. zaposlen je na Biblijskom institutu u Zagrebu. Predstojnik je Centra biblijskih istraživanja koji je odjel Biblijskog instituta. Iz područja Staroga zavjeta, hebraistike, biblijskog prevodilaštva i biblicistike objavljuje u stručnim teološkim časopisima, zbornicima radova, znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Prethodno akademskom angažmanu Berković je više od dvadeset godina služio u pastoralnoj službi kao pastor u Puli i Zagrebu.

dr. sc. Ervin Budiselić
ebudiselic@bizg.hr

Ervin Budiselić rođen je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Studij je nastavio na Abilene Christian Universityju u SAD-u, a magistrirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Studira na poslijediplomskim studijima (doktorat) iz Novoga zavjeta na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Pripremio je skripte za nekoliko kolegija te objavio niz članaka u domaćim i stranim časopisima. Član je uredništva časopisa Kairos. Akademski je dekan i predaje Uvod u Novi zavjet i Uvod u hermeneutiku na Biblijskom institutu u Zagrebu. Živi u okolici Zagreba sa suprugom i dvoje djece.

dr. sc. Stanko Jambrek
znanstveni savjetnik
sjambrek@bizg.hr

Stanko Jambrek (1957.) diplomirao je i magistrirao iz teologije na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, doktorirao je 2001. iz teologije u SAD-u te iz povijesti (2012.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Služio je kao pastor u dvije evanđeoske crkve. Za tisak je priredio i uredio dvadesetak knjiga i zbornika. Objavio je šest knjiga i niz članaka u domaćim i stranim časopisima. Utemeljitelj je i urednik evanđeoskoga teološkog časopisa Kairos, koji od 2007. izlazi dvaput godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Profesor je povijesti crkve i teologije na Biblijskom institutu u Zagrebu. Kolegije iz povijesti crkve i teologije predaje na više teoloških učilišta. Živi u Zagrebu s troje djece: Danielom, Kristinom i Ivanom.

dr. sc. Thomas Sibley
tsibley@bizg.hr

Thomas Sibley magistrirao je teologiju na New Orleans Baptist Theological Seminary te doktorirao iz kršćanskog obrazovanja na Western Seminary. Predsjedavao je u Department of Bible and Religion na Columbia Christian Collegeu u Portlandu, u SAD-u. Objavio je četiri knjige, deset skripta i niz članaka u znanstvenim i stručnim časopisima. Više od četrdeset godina služio je u različitim službama u crkvi, od propovjednika do starijeg pastora. Radi kao predavač Novoga zavjeta i Primijenjene teologije. Sa suprugom Sandrom živi u Sv. Nedjelji.

Perry Stepp, PhD
pstepp@bizg.hr

Perry L. Stepp sin je pastora i osnivača crkvi, odrastao u Oklahomi i New Mexicu, SAD. Magistrirao je Novi Zavjet na Lubbock Christian University, te doktorirao Novi zavjet na Baylor University. Njegov mentor, Charles H. Talbert,  istaknuti je baptistički učenjak po tome što je jedini ne-katolički predsjednik Katoličkog biblijskog društva. Perry je vrlo aktivan u Društvu biblijske književnosti, izdao je monografiju, znanstvene i popularne članke, te komentare na Pastoralne poslanice i Poslanicu Filemonu. Uz znanstveni rad, uključen je u pastoralnu službu preko trideset godina. Živi u Zagrebu sa suprugom Elizabeth. Imaju troje djece: Kayla, Anna i Joshua.

Danijel Časni, mag. theol.
dcasni@bizg.hr

Danijel Časni rođen je 1976. godine u Čakovcu. Diplomirao je teologiju i kršćansku pedagogiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu iz upravljanja poslovnim marketingom. Studira na poslijediplomskom doktorskom studiju iz teologije na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Predaje kolegije Pastoral mladih i Evangelizacija i rast crkve na Biblijskom institutu u Zagrebu. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Vanjski suradnici

Goran Medved, mag. theol.
goranmedved@bizg.hr

Goran Medved (1973.) je odrastao u Zagrebu, gdje je pohađao Obrazovni centar za jezike, a ukupno je učio šest stranih jezika. Većinu visokog obrazovanja stekao je u SAD-u, uz sportsku i akademske stipendije te najvišim uspjehom (summa cum laude). Diplomirao je iz međunarodnih studija (poslovanje, politika i strani jezici). Teološko je školovanje započeo na Biblijskom institutu u Zagrebu, a nastavio na sveučilištu Lipscomb u Nashvilleu, gdje je magistrirao biblijsku teologiju s težištem na Novom zavjetu. Dugogodišnji je suradnik Biblijskog instituta kao predavač novozavjetnoga grčkog jezika i kao prevoditelj. Voditelj je projekta i glavni urednik prijevoda Biblije na suvremeni hrvatski jezik. Služio je kao pastor, učitelj, propovjednik i osnivač nove kršćanske zajednice.