Program: Napredno poznavanje Biblije

Novi program pod nazivom Napredno poznavanje Biblije počinje na Biblijskom institutu od jeseni 2021. godine!

Dolje možete pročitati detaljno o programu i uvjetima. Ukoliko ste zainteresirani, možete se preliminarno prijaviti putem prijavnog obrasca: Prijavni obrazac – Napredno poznavanje Biblije

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na info@bizg.hr

Ukratko o programu

Cilj programa Napredno poznavanje Biblije unapređivanje je i produbljivanje biblijske pismenosti vjernika.

Sudjelujući u ovom programu polaznici će imati priliku:

 •  steći dublje i kvalitetnije poznavanje Biblije
 • naučiti kako čitati i proučavati Bibliju
 • razviti biblijski svjetonazor – kako promatrati svijet oko sebe u skladu s Božjom objavom
 • steći osnovne kompetencije za poučavanje i propovijedanje Božje riječi.

Kome je namijenjen ovaj program?

 • vjernicima u kršćanskoj službi
 • vjernicima koji se žele pripremiti za kršćansku službu
 • vjernicima koji kroz poznavanje Biblije žele osnažiti svoj hod s Bogom
 • vjernima koji žele izgraditi teološke osnove i dalje nastaviti studij teologije
 • ostalima zainteresiranima

Opis programa

Program obuhvaća devet obveznih te pet izbornih predmeta (koje student može izabrati između 14 ponuđenih izbornih predmeta). Programa je prije svega usredotočen na upoznavanje Biblije, no između ostalog student stječe određena znanje, vještine i kompetencije iz područja teologije i hermeneutike te biblijskih jezika. Program se djelomično izvodi na lokaciji, a djelomično u online obliku.

Trajanje programa:

 • 2 godine tj. 4 semestra

Studentsko opterećenje:

 • predmet koji nosi 3 boda: 15 sati nastave (45 min) = ukupno 84 sati po predmetu
 • predmet koji nosi 6 bodova: 30 sati nastave (45 min) = ukupno 168 sati po predmetu
 • Predmeti koji nose 3 boda odrađuju se u 15 nastavnih sati predavanja uživo. Predmeti koji nose 6 bodova odrađuju se kroz 20 nastavnih sati uživo i 10 sati u online obliku.
 • Predmeti koji nose 6 bodova polažu se putem kolokvija što je preduvjet je za završni ispit

Vrijeme i mjesto izvođenja:

Predavanja se održavaju vikendima na lokacijama u Kušlanovoj i Gajevoj. Predmeti koji nose tri boda zahtijevaju tri susreta: petak, subota, subota; predmeti koji nose šest bodova zahtijevaju četiri susreta: dva vikenda petak – subota. Nastava iz pojedinih predmeta održavat će se prema posebnom rasporedu (biblijski jezici, Teološko istraživanje i pisanje).

Cijena:

50 kn po bodu tj. ukupno 3.000 kn (750 kn po semestru). Osobe koje upisuju samo pojedine predmete koji se nude i za širu javnost (3 boda), plaćaju 200 kn po predmetu.

Kako izgleda studiranje?

Studenti certificiranog programa imaju obavezu slušati sve predmete programa, odrađivati zadatke, slušati online predavanja te položiti ispite.

Prije izlaska na završni ispit, potrebno je položiti kolokvij (samo predmeti koji nose 6 bodova polažu se i putem kolokvija). Poželjno je odraditi i sve ostale zadaće prije izlaska na završni ispit, ali to nije preduvjet.

Za polaganje kolokvija i završnog ispita za pojedini predmet studenti imaju na raspolaganju tri ispitna roka, i u svakom roku imaju pravo dva puta izaći na pojedini ispit. Ako u tri roka ne položi završni ispit za pojedini predmet, student mora uz plaćanje ponovo upisati predmet. U tom slučaju student nema obvezu ponovo pohađati predavanje iz tog predmeta.

Za pojedini predmet student mora dovršiti sve ostale zadaće do kraja navedenih ispitnih rokova. Ako ne izvrši ovu obvezu, student mora uz plaćanje ponovo upisati predmet. U tom slučaju student nema obvezu ponovo pohađati predavanje za taj predmet.

Ovaj program ne sadrži „pad godine“, „ponavljanje godine“, „prenošenje predmeta“ iz niže u višu godinu itd.

Budući da program nije akreditiran pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, studenti programa nemaju studentska prava.

Što dalje po završetku programa?

Po završetku programa studenti stječu 60 bodova što odgovara prvoj godini teološkog studija.

Ovaj program nije akreditirana pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Međutim, po njegovu završetku student može nastaviti daljnji studij na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku (VETU) ili u inozemstvu u sklopu učilišta koja izvode program akreditiran od strane ECTE-a (European Council for Theological Education). Popis škola članova: http://ecte.eu/directory/member-schools/

Kurikulum predavanja

Preuzmi ovdje