Capetownski iskaz o predanju

prijevod Mladen Jovanović

Knjižica obuhvaća dokumente trećeg Lausannskog kongresa za evangelizaciju svijeta, održanog 2010. godine u Cape Townu.

Biblijski institut, Zagreb
Protestantsko evanđeosko vijeće, Zagreb

Cijena: besplatno*
*poštarinu plaća naručitelj

Godina izdanja: 2012.

Knjige možete naručiti e-poštom na briss@bizg.hr