Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu

Stanko Jambrek

Knjiga Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu iznimno je postugnuće u znanstveno-istraživačkom i u didaktičkom pogledu. Riječ je o modernome sintetskom pregledu reformacijskoga pokreta u hrvatskim zemljama koji na najbolji mogući način popunjava prazninu u hrvatskoj historiografiji (ZB). Autor je uspiješno kritički i pregledno sintetizirao relevantne rezultate dosadašnje produkcije. Na osnovu vlastitih istraživanja, donio je niz novih spoznaja i interpretacija, prezentiravši ih iz socio-historijske, ali i teološke perspektive (NŠ).

Biblijski institut, Zagreb

Cijena: 25 €* 
*poštarinu plaća naručitelj

Godina izdanja: 2013.

Knjige možete naručiti e-poštom na briss@bizg.hr