Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Svjedočanstvo propovjedanja

Thomas G. Long

U ediciji Bibliotheca Flaciana i u suizdavaštvu „Teološkoga fakulteta Matija Vlačić Ilirik“ i „Biblijskog instituta“ iz Zagreba objavljena je knjiga Svjedočanstvo propovijedanja.

Riječ je o prijevodu trećeg izdanja knjige The Witness of Preaching koja je već nekoliko desetljeća u svijetu jedan od najčešće korištenih udžbenika za homiletiku i propovijedanje na različitim razinama obuke. Njezin autor je čuveni homiletičar i propovjednik Thomas G. Long.

Ova knjiga izdvaja od sličnih knjiga jer ne “propisuje” neki oblik ili model propovijedanja kao najbolji, već ukazuje na važnost razvoja vlastitog stila i pristupa službi propovijedanja koji izrazito ozbiljno uzima u obzir potrebe, pitanja i doprinose slušateljstva. Ne promovira “šablonizaciju” propovijedanja, već inzistira na cjelovitom pristupu i teološkoj širini što znači da je korisna za propovjednike različitih teoloških opredjeljenja. Omogućuje poboljšavanje propovjedničke prakse, bez obzira radi li se o iskusnom propovjedniku ili laiku-početniku. Iznosi vrlo jasne i slikovite primjere za svaki pojedini korak u tumačenju biblijskog teksta, pripremi i izvedbi propovijedi, a posebno izravno progovara o temama koje su aktualne za one kršćanske sredine gdje se propovijedanje smatra središnjim dijelom bogoslužja. Teološki Fakultet Matija Vlačić Ilirik i Biblijski institut, Zagreb

Cijena: 26€* 
*poštarinu plaća naručitelj

Godina izdanja: 2023.

Knjige možete naručiti e-poštom na briss@bizg.hr