Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

The Reformation in the Croatian Historical Lands

ur. Z. Blažević, S. Jambrek, N. Štefanec

Zbornik sadrži radove s međunarodne konferencije pod nazivom Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives održane 25.-27. travnja 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. KOnferenciju su organizirali Odjel za povijest Filozofskog fakulteta, Biblijski institut iz Zagreba, Evanđeoski teološki fakultet iz Osijeka i Slavenski znanstveni institut iz Beča (Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien). Zbornik je pisan na engleskom jeziku a obrađuje odabrane teme vezane uz reformaciju.

Biblijski institut, Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u Zagrebu
Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek

Cijena: 20 €* 
*poštarinu plaća naručitelj

Godina izdanja: 2015.

Knjige možete naručiti e-poštom na briss@bizg.hr