Zrinski, Međimurje i reformacija

Gene S. Whiting

Knjiga pruža upotpunjenu sliku o znamenitoj obitelji Zrinski na tlu Međimurja te šire u kontekstu reformacije u 16. stoljeću. Predstavlja poticaj i usmjerenje za buduća i nova istraživanja reformacije kako u Međimurju tako i u Europi.

Bogoslovni institut, Zagreb

Cijena: 17 €* 
*poštarinu plaća naručitelj

Godina izdanja: 2009.

Knjige možete naručiti e-poštom na briss@bizg.hr