Online katalog

Online katalog mogu koristiti svi članovi naše knjižnice! Korištenje online kataloga je koristan alat pristupa knjižničnim uslugama.

Prednosti korištenja online kataloga:

  • mogućnost samostalnog pretraživanja pomoću ključnih riječi (Keyword), naslova (Title), autora (Author), predmeta (Subject), ISBN-a itd.
  • dostupne informacije o statusu bilo koje knjige u obliku posuđeno (Check out), dostupno za posudbu (Item Available for loan), nije za posudbu (Not for loan), broj dostupnih primjeraka (No. of copies available for loan), rezerviraj (Reserve), trenutačna lokacija (Current location) itd.
  • samostalno produljenje posuđene građe
  • obavijest putem e-mail adrese korisnika o zakašnjeloj građi