Upis i posudba

Članarina u Knjižnicu Biblijskog instituta iznosi 50 kn i možete se upisati u Amruševoj 11. Članstvo vrijedi godinu dana. S članskom iskaznicom, članovi mogu pristupiti svom online računu na web stranici Knjižnice i vidjeti koju su građu posudili i rezervirali. Također mogu produžiti primjerke i provjeriti imaju li zakasnine. Članska iskaznica je neprenosiva. U slučaju gubitka iskaznice cijena izrade duplikata je 20 kuna.

Prigodom upisa predočuje se valjani osobni dokument u kojem se nalazi podatak o datumu i godini rođenja te adresi stanovanja (osobna iskaznica, studentski indeks, putovnica ili neki drugi dokument).
O svakoj promjeni prebivališta ili kojeg drugog relevantnog podatka, član je dužan obavijestiti Knjižnicu.

Posudba knjiga

Članovi Knjižnice mogu posuđivati knjige ovisno o grupi korisnika kojoj pripadaju:

  • Studenti preddiplomskog studija – 30 dana, 3 primjerka, 3 rezervacije
  • Studenti diplomskog studija – 40 dana, 5 primjeraka, 5 rezervacija
  • Predavači i profesori – 60 dana, 10 primjeraka, 5 rezervacija
  • Vjerski službenici – 40 dana, 5 primjeraka, 5 rezervacija
  • Ostali članovi – 30 dana, 3 primjerka, 3 rezervacije

Produženje roka posudbe i rezervirani primjerci

  • Po isteku roka posudbena građa mora se vratiti ili produžiti na najviše 20 dana.
  • Ne može se produžiti rok posudbe za rezerviranu građu.

Zakasnina

  • Zakasnina iznosi jednu kunu po danu i po jedinici građe te se počinje računati 3 dana nakon roka za vraćanje.
  • Maksimalna kazna za sve nevraćene jedinice građe iznosi 200 kuna.

Izgubljene i oštećene knjige

Trošak naknade (minimum od 100 kuna) naplaćivat će se za izgubljenu ili uništenu knjigu. Nije dopušteno podcrtavati, podebljavati, pisati ili raditi marginalne bilješke u knjigama i časopisima u vlasništvu knjižnice.