Više o knjižnici

Knjižnica Biblijskog instituta je visokoškolska i specijalna teološka knjižnica koja djeluje u sastavu Biblijskog instituta. Kao takva upisana je u Upisnik knjižnica koji se vodi u Ministarstvu kulture.
Knjižnica Biblijskog instituta osnovana je 2001. godine. U posljednjih 15 godina, knjižnica je doživjela dinamičan razvoj te danas upravlja fondom od 15.000 knjiga i časopisa. Iako je među najmlađim i najmanjim teološkim knjižnicama, svojom fondom zauzima važno mjesto u glavnom gradu. Osobito se ističe bogatim fondom s područja biblijskih znanosti i protestantske teologije.

Knjižnica djeluje na dvije lokacije u centru Zagreba. U Amruševoj 11 nalazi se posudbena knjižnica, a u Gajevoj 9a nalazi se referenta i studijska čitaonica.
U čitaonici se nalazi i zbirka periodike, te posebna Zbirka Biblija na raznim svjetskim jezicima.
Knjižnica raspolaže fondom od preko 13.000 primjeraka. 83 % sveukupnog fonda čini Glavna zbirka. Zbirka Branka Lovreca čini 7% fonda, Referentna zbirka čini 8%, Zbirka Biblije 1.9% i Zbirka teza, diplomskih radova, doktorskih disertacija 0.1 % i O,1 % elektronskih knjiga.

Referentna zbirka je zbirka priručne literature, te obuhvaća razne enciklopedije, leksikone, rječnike i kolekcije komentara na Sveto pismo.

Elektronske knjige putem platforme Ebsco mogu se koristiti brojem članske iskaznice putem linka s online kataloga za ATLA-u. Kindle knjige mogu se koristiti isključivo u prostorijama Knjižnice.

Obzirom na specifičnost knjižnice oko 37 % članova Knjižnice Biblijskog instituta su studenti preddiplomskog studija teologije. Njih 35 % su studenti diplomskih studija teologije. 21 % članova je obično građanstvo, dok 7 % čine profesori raznih teoloških studija. Od ukupnog broja članova 56 % čine muškarci, a 44 % žene.
Knjižnica nabavlja literaturu putem kupnje, darovnicama ili u slučaju časopisa razmjenom s časopisom Kairos.
Knjižnica Biblijskog instituta niz godina pretplaćuje ATLA RDB with ATLA PLUS Serials bazu podataka. ATLA RDB with ATLA PLUS Serials vodeća je baza teoloških i religijskih znanstvenih časopisa. Baza omogućuje puni pristup člancima, recenzijama i zbirkama eseja iz preko 1.000 časopisa diljem svijeta, a broj naslova iz mjeseca u mjesec raste. Od iznimne je važnosti za akademsku zajednicu.

U svom djelovanju, knjižnica se vodi vizijom i misijom Biblijskog instituta. Iz toga proizlazi sljedeće:

Knjižnica Biblijskog instituta pomaže studentima, profesorima, pastorima i javnosti u obrazovanju i omogućuje pristup relevantnoj teološkoj i duhovnoj literaturi.
Povezuje se s ostalim teološkim knjižnicama kroz još neslužbenu sekciju Hrvatske udruge teoloških knjižničara, BETH-a (Bibliothèques Européennes de Théologie/Europske udruge teoloških knjižničara) te međuknjižničnom posudbom.
Služi kao mjesto za obrazovanje, radionice i kulturna događanja

Služi kao mjesto za um i dušu

Ciljevi:

Osnivanje dječjeg odjela knjižnice
Nabava korisne literature za vjeroučitelje
Nabava najnovije stručne literature s područja teologije

Razvoj raznih korisnih radionica za studente, pastore, vjeroučitelje i javnost

Dosadašnje aktivnosti:

U sklopu 46. Skupa BETH-a konferencija “Digitalizacija u Europskim teološkim knjižnicama”. Glavni organizator Bibliothèques Européennes de Théologiei, te suorganizatori knjižnica Biblijskog instituta( Matina Ćurić) i knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta (Vlatka Božičević).
Tjedan braka u suradnji Centra biblijskih istraživanja
Noć knjige

Radionica informacijske pismenosti u sklopu predavanja o pisanju teoloških radova

Potrebe:

Informacijska oprema
Svojim donacijama dječje literature do 4. razreda osnovne škole pomogli bi osnivanju dječjeg odjela knjižnice

Donacija raznih prijevoda Biblije ili dijelova Biblije na hrvatskom i stranim jezicima

Ukoliko želite pomoći kontaktirajte krozic@bizg.hr