Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Biti Isusov učenik (4)

Biti Isusov učenik (4) - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Plodonosan kršćanin

Ivan 15,1-17

Isus nas je izabrao i pozvao da donesemo rod koji ostaje. “Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane…” (Iv 15,16). Razlog poziva je ostvarenje poslanja. Izabranici će sigurno donijeti plod. Biti Isusov izabranik znači biti plodonosan kršćanin. Ovaj izbor donosi u naš život promjenu, potiče zrelost, i u konačnici daje plod koji ostaje. U Starom zavjetu izbor pojedinca i naroda, u Novom zavjetu učenika i crkve uvijek donosi blagoslov drugima i u konačnici svijetu.

Isus u usporedbi u Ivanu 15 kaže da je On istinski trs, a mi mladice. Samo dok iz trsa rastu i crpe životne sokove, izdanci donose obilan plod. Bez povezanosti s trsom nema života niti ploda. Takve loze se suše i bacaju u oganj. Izdanci povezani s trsom rodit će obilan rod, i to ne samo zbog svoje povezanosti s trsom već i zbog toga što prolaze bolan, ali nužan proces orezivanja. Vinogradar, Otac, svaku mladicu koja donosi rod orezuje da rodi više roda. Otac odstranjuje sve što je višak, što nije nužno da mladica ostvari svoju svrhu. On orezuje sve što smeta i bezrazložno iscrpljuje mladicu koja bi bez tog orezivanja trošila svoju snagu umjesto u plodonosnost samo u lišće.

Plodonosan kršćanski život plod je prebivanja u Kristu. Takav je život prvo promijenjen, da bi bio namijenjen. Plod se pokazuje u našem karakteru i u našem kretanju, u sličnosti s Kristom i ispunjavanju njegove misije. Prvo je naš karakter iznutra promijenjen da bi se potom naše kretanje izvana promijenilo. Donosimo zrele plodove samo kada smo postojano priljubljeni i povezani sa svojim trsom. Učenik koji slijedi Učitelja rodit će dobre plodove kristolikog karaktera jer će njegov život biti ispunjen plodovima Duha Svetoga. Neraskidivo povezani s Isusom postajat ćemo mu sličniji. Na sebi ćemo nositi dozrele plodove njegove ljubavi, mira, radosti, blagosti, strpljivosti, uzdržljivosti i vjernosti, koje će drugi oko nas moći ubrati. Prebivanje u Kristu rezultirat će plodom Duha Svetoga.

Naš prvi plod ne očituje se u onom što radimo, nego što iznutra postajemo karakterno sve sličniji Isusu. Također, naš će život biti promijenjen iznutra te postati izvana plodonosan kada dobri Otac nebeski kao vinogradar odstrani iz našeg života sve nepotrebno. Otac je dobar, ali i suveren. On u svojoj providnosti zna što priječi i smeta da naš život rodi najvećim mogućim plodom. Zato Otac kao vinogradar iz našeg života orezuje i miče sve ono što ne liči na Krista. Čak i kad orezuje i stvara bolne rane, njegova je nježna i milostiva ruka iscijeljujuća. On ranjava, ali i povija rane. Otac će svojim milostivim, ali učinkovitim mjerama odstranjivati sve zaostale izdanke naše stare naravi. Nebeski će Otac kao Vinogradar iz našeg života malo po malo, ali sigurno odstranjivati preostale navezanosti koje nama više ne pripadaju, ali koje iz našeg života strše i sprječavaju plodonosnost. Otac će iz našeg života ukloniti i tjeskobu i strah, ponos i pasivnosti, svjetovnost i sebičnost, nekad na bolan, ali oslobađajući način.

Zašto Otac to čini? On to čini za naše dobro, kako bi se plod Isusa Krista mogao jasno oblikovati, sazrijevati i izobilno roditi. Taj je proces oblikovanja i orezivanja bolan, ali nužan da bi rod mogao dozreti i da bi se plodnost mogla uvećati. Sve što se događa u našem životu Bog izvodi i upotrebljava za naše najveće dobro, a to najveće dobro je da postanemo što sličniji Isusu. Kada smo najsličniji Isusu, tada naš život postiže punu svrhu, donosi plod koji ostaje i stvara radost koja ne ovisi o okolnostima. Što Bog sada radi u tvom životu, kakve bolne procese upotrebljava da bi tvoj život učinio plodonosnim za njega?

Dok Duh Sveti radi u nama i stvara rod iznutra, naš život istovremeno donosi obilan rod izvana. Kada se naš karakter promijeni, tada se i naše životno kretanje od sebičnosti preusmjeruje na ispunjavanje Isusove misije i dosezanje drugih za Krista. Isus je često govorio da će dobro stablo donijeti dobar rod. Dobar je plod pokazatelj prave vjere, dok je nedostatak pravog ploda pokazatelj nedostatka prave vjere. Postojani karakter i kvaliteta u konačnici će proizvesti i kvantitetu i obilan rod.

Isus je govorio o trideseterostrukom, šezdesetorostrukom i stostrukom plodu u Marku 4, dok u Ivanu 15 govori o rodu koji ostaje, traje. Plod koji ostaje nisu samo djela ljubavi i milosrđa koja mi kršćani trebamo činiti bližnjima. Plod koji ostaje ono je u našem životu što sa sobom nosimo u vječnost. To nismo samo mi i naš promijenjeni posvećeni karakter već i ljudi čiji su životi vječno promijenjeni jer smo ispunili svoje poslanje. Isus je rekao da smokva rađa smokvama, tako i kršćanin treba roditi nove kršćane. Isusov učenik treba stvoriti nove učenike. Nije li naše veliko poslanje da budemo plodonosni učenici koji će stvarati nove učenike?

Malo ljudi mjeri uspjeh života prema tome koliko je njihov život rodio rodom koji ostaje za vječnost. Ako smo učenici, tada se trebamo pitati: Koliko smo postali slični Isusu i koliko smo ispunili njegovu misiju? Koliko smo ljudskih duša dotaknuli za vječnost? Koliko smo toplih i nježnih, ali nekada istinitih i opominjućih riječi Evanđelja uputili izgubljenima? Koliko smo požrtvovnih, ali skrovitih djela ljubavi učinili potrebitima? Koliko smo ljubavi davali svojim bližnjima, a posebice braći i sestrama? Koliko imamo ploda koji će se sačuvati za vječnost?

Život ispunjen Kristom i okrenut služenju i svjedočenju drugima uvijek donosi rod.

Iako često ispunjen patnjom i žrtvom, budući da je postojano povezan i ispunjen Kristom, život Isusova učenika bit će plodonosan i ispunjen radošću koja ne prestaje. Ako želimo u prolaznom vremenu ostaviti neprolazni trag i donijeti nepropadljivi rod, ispunimo svoju svrhu, ljubimo Boga i bližnje, i naš će se život ispunjavati radošću. Zato uzmi svoj križ i slijedi Krista. On je rekao da će sjeme koje umre donijeti mnogi rod. Ako želiš biti vječno sam, tada živi iz sebe samo za sebe, ali ako želiš biti vječno sretan, živi iz Krista za Krista i druge.

Molitva: Gospodine, ja sam u tebi i ti si u meni, bez tebe sam ništa, a u tebi imam sve. Molim te čini da moj život donese obilan rod koji će tebe proslaviti, a druge za vječnost blagosloviti. Dobri Oče, u tvoje ruke predajem svoj život da iz njega milostivo odstraniš sve ono što ne liči na tvog Sina.

 

Prethodno učenjeSljedeće učenje