Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Čitati Bibliju s razumijevanjem (2)

Čitati Bibliju s razumijevanjem (2) - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Kako je Isus čitao i tumačio Bibliju?

dr. sc. Ervin Budiselić

 

U prvome dijelu ukratko smo se upoznali s dvije vrste paralelizma, stilske figure tipične za hebrejsku poeziju ‒ konkretnije za Psalame. U ovome dijelu promotrit ćemo kako Isus čita i tumači Bibliju.

Stari zavjet predstavlja temelj Isusovog nauka. U Luki 24,44 navode se Isusove riječi kojima on iznosi tvrdnju upućujući nas da sva tri dijela Starog zavjeta ‒ Zakon, Proroci i Psalmi ‒ ustvari govore o njemu. Jednako tako, unutar Novoga zavjeta često nailazimo na ono što nazivamo poveznicama (referencama koje ukazuje na odnos između teksta Novoga zavjeta i teksta Staroga zavjeta). Poveznicu može ponekad činiti samo jedna riječ, a ponekad određena fraza. Zadaća onoga koji čita i tumači Bibliju jest prepoznati te poveznice i povezati značenja određenih biblijskih tekstova. Primjerice u Luki 2,25 Luka spominje Šimuna koji u hramu iščekuje „utjehu“ Izraelovu. Što točno Luka podrazumijeva pod “utjehom”? Luka želi povezati taj pojam s izrazom iz Izaije 40,1: „Tješite, tješite narod moj…“. Na ovaj način jedna mala riječ donosi dodatnu dimenziju pojmu „utjeha“ što nam pomaže uvidjeti da ovdje nije riječ o bilo kakvom „tješenju“, već o utjesi koja podrazumijeva dolazak samoga Boga na Sion (Izaija 40,9).

Isus se također koristi ovakvim poveznicama. Primjerice u Mateju 11,28 čitamo Isusov poziv: „Dođite k meni (…) i ja ću vas okrijepiti.“ Dobar poznavatelj biblijskih tekstova primijećuje kako Isus pri tom zapravo upotrebljava izraz iz Izlaska 33,14 gdje Jahve obećaje Mojsiju „(…) i počinak ti priuštiti“ (ovdje je moguće uočiti problematiku prevođenja, no ona može biti još jedan razlog više za učenje hebrejskog i grčkog jezika). Dakle, na što nas ova poveznica upućuje? Uzimajući u obzir da se ovdje Isus služi riječju kojom se i Jahve obraća Mojsiju obećavajući narodu isti takav „odmor“, moguće je nešto više saznati o tome tko Isus ustvari jest. Pored ovog, ovaj tekst iz Mateja 11,28-30 sadrži još dvije poveznice. No više o tome nekom drugom prilikom.

Nakon predstavljanja dviju vrsta paralelizama i poveznica, u sljedećem ćemo nastavku sagledati kako nam ove dvije vještine mogu pomoći čitati Bibliju s razumijevanjem.

Za čitanje Biblije s razumijevanjem potrebno je prije svega poznavati Bibliju te poznavati načine i tehnike kojima se biblijski autori koriste da nam prenesu svoju poruku. Nadamo se da će vas ovaj kratki članak potaknuti da još više istražujete Bibliju, a pratite nas.

Ovi članci su samo mali dio onoga što se obraduje na tečaju Kako (ne) tumačiti Bibliju koju drži naš Ervin Budiselić. Pratite nas za početak online tečaja!

S pitanjima ili komentarima obratite nam se na bizg@bizg.hr.

 

Prethodno učenjeSljedeće učenje