Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Isus i Roš Hašana

Isus i Roš Hašana - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Vraća li se Isus na zemlju na Roš Hašanu?

dr. sc. Ervin Budiselić

U Bibliji u Starome zavjetu Bog je zapovijedio Izraelcima da obdržavaju i slave sedam blagdana. Sama činjenica da ih ima sedam trebala bi nas asocirati na sedam dana stvaranja, a značenje broja sedam u tom kontekstu povezuje se u Bibliji s idejom zemlje kao Božjeg hrama. No o tome nekom drugom prilikom. Ono što je važno za nas kršćane jest da svih tih sedam blagdana nalaze svoje konačno ispunjenje u Mesiji Isusu te nam pričaju priču Evanđelja.

Roš Hašana ili doslovno „početak ili glava godine“ spada u jesenske blagdane. Zapis o tom blagdanu nalazi se u Levitskom zakoniku 23,24-25 te u Brojevima 29,1-2, no ako se pažljivo pročitaju biblijski zapisi o tom blagdanu, vidljivo je da: (1) Biblija ne daje naziv tog blagdana; (2) ne donosi razlog slavljenja tog blagdana; (3) ne pojašnjava razloge zašto se na taj blagdan trubi u trube (odatle i drugi naziv za taj dan – Dan trublji).

I tamo gdje Bog šuti ili ne kaže nešto čovjek može puno toga reći. Stoga se taj blagdan povezuje sa završetkom stvaranja svijeta te stavljanjem svijeta pod Božju vlast tj. s uspostavom Božjeg kraljevanja. Budući da deset dana (ili osam, ovisno kako se računa) nakon tog blagdana dolazi blagdan „Dan pomirenja“ (Jom Kipur), u židovskoj se tradiciji taj blagdan povezuje i s Božjim sudom. Bog otvara svoje knjige, sudi djela ljudi u protekloj godini i na temelju toga određuje njihovu sudbinu u nadolazećoj godini. U razdoblju od tih deset dana, čovjek ima priliku pomiriti se s Bogom i započeti iznova.

No biblijski zapis donosi još jednu ideju koja je bitna za razumijevanje tog blagdana. Naime, Roš Hašana je dan sjećanja (spomendan) koji se obilježava trubljenjem u trube. Ako je to spomendan, postavlja se pitanje čega se spominjemo na taj spomendan? Čega se treba prisjećati tog dana? Jedini događaj koji prethodi opisu ovog blagdana, a povezan je s trubama, sklapanje je Saveza na Sinaju. U Izlasku 19,13 spominje se „otegnuti zvuk trube“ koji predstavlja znak da se narod može popeti na brdo, a u Izlasku 19,19 govori se o zvuku trube kao sastavnom dijelu bogojavljanja na Sinaju prilikom kojeg su Mojsije i Bog razgovarali. Ovaj uvid upućuje na to da Roš Hašana ne samo da podsjeća Izraelce na stvaranje i tko je stvarna „glava“ svega što postoji već i na to tko su oni zapravo – narod koji se nalazi u savezu s Bogom i koji ima određenu zadaću i poslanje.

No naslov ovog članka jest „Vraća li se Isus na zemlju na Roš Hašanu?“. Zašto ovo pitanje kao naslov? Ako promatramo židovske blagdane u svjetlu njihovih ispunjenja u Mesiji, onda je znakovito da se u Novome zavjetu pojmovi „glava“ i „truba“ povezuju s Isusom. U poslanici Efežanima u prvom poglavlju Pavao jasno ističe u desetom retku kako je Božja namjera jednoga dana staviti sve što postoji pod jednu glavu – Krista. Ako taj jezik prebacimo u jezik Staroga zavjeta, možemo se upitati o čemu ovdje Pavao zapravo govori? On govori o jednom novom „početku“, on govori o dovođenju svega pod Božju vlast. On govori o vremenu kada će Bog biti glava svemu što postoji – kao što je to bilo kada je stvorio svijet. Sve ovo dogodit će se kada se Isus ponovo vrati na zemlju .

I sada slijedi nagradno pitanje: kada se Isus ponovo vraća? Dok s jedne strane Isus kaže da se ne zna ni dan ni čas njegova povratka (Matej 24,36; 25,13), s druge strane moguće je uočiti dvije zanimljivosti. Prva se odnosi na to da se Bog drži svog kalendara. Naime, u sagledavanju sedam biblijskih blagdana značajno je zamijetiti da je Isus umro na „Pashu“, pokopan na „Blagdan beskvasnih kruhova“, uskrsnuo na „Dan prvih plodova“, te da je poslao Duha na „Pedesetnicu“ (četvrti blagdan u nizu). Peti blagdan u kalendaru jest Roš Hašana. I to nas dovodi do druge zanimljivosti. U Bibliji piše da će se Isus vratiti uz „zvuk trube“ (1 Solunjanima 4,16), a jedini blagdan koji je povezan s trubama jest Roš Hašana te jubilarna godina ili godina oprosta (svakih 50 godina) kada se na „Dan Pomirenja“ (šesti blagdan u nizu) trubi u trube.

Bilo da je ovo moje opažanje točno ili pogrešno, nije važno. Znamo da Isus ponovo dolazi, a kada dođe, slijedi Sud kao kazna za nepravedne i sve one koji se nisu pokorili Kristu, te nagrada za one koji su mu bili vjerni. Taj konačni Sud označava kraj jedne te početak druge nove ere, ere u kojoj će se sve što jest nalaziti pod Isusom Kristom kao glavom. Upravo tri preostala blagdana koja slijede nakon Pedesetnice proročki govore o tim događajima.