Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Isus je bio učitelj, ali i rabin (2)

Isus je bio učitelj, ali i rabin (2) - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Učeništvo iz židovske perspektive

dr. sc. Ervin Budiselić

Slažete li se s ove dvije tvrdnje?

 1. Plivati u plićaku nije isto kao plivati u dubokoj vodi.
 2. Gledati crno-bijeli film nije isto kao gledati isti film na nekom suvremenom full HD televizoru.

Ove dvije usporedbe odlično opisuju što se događa kada se Biblija proučava iz današnje zapadnjačke perspektive. No, prema Johnu Metzgeru, treba uzeti u obzir sljedeće činjenice:

 • Pisma su židovska
 • kultura je židovska
 • običaji su židovski
 • autori (Biblije) su Židovi
 • Isus je Židov.

Kroz veći dio obrazovanja podučavali su me Bibliji i teologiji iz zapadnjačke perspektive. Iako to ima svoje mjesto i vrijednost, moj je osobni dojam da sam plivao u plićaku te gledao crno-bijele filmove. Ovakav zapadnjački pristup uvelike utječe na način na koji se danas poima učeništvo.

Naime, svjestan sam da se konteksti mijenjaju: Isus djeluje u Izraelu, prva Crkva se širi u grčko-rimskom svijetu, a današnji kontekst je nešto posve drugačije, no u svemu tome Isusov nalog ostaje isti: učiniti ljude učenicima poučavajući ih da vrše ono što je on zapovjedio (usp. Mt 28,18-20). Iz tog naloga može se zaključiti:

 • Isus ne kaže da je primarna zadaća propovijedati već poučavati.
 • Isus ne kaže da je primarna zadaća učiniti da ljudi znaju ili imaju vještine, već da vrše.
 • Isus ne kaže da je krajnja svrha vjernika biti spašen, već biti učenik, odnosno podučavati druge.
 • Isus ne kaže da je glavna zadaća poučavati vjernike da vrše nauk ovoga ili onoga, već poučavati ono što je ON

Shvaćanje da je zadaća učenika postati poput učitelja navodi na zaključak da je bavljenje teologijom iz današnje zapadnjačke perspektive ustvari gubljenje vremena, ako takvo teološko obrazovanje ne pridonosi tome da učenik postane poput Isusa. U tom procesu preoblikovanja, Isusovo židovstvo čini neizostavnu sastavnicu. 

Isus je za vrijeme zemaljskog života bio Židov. To znači sljedeće:

 • Učenja su mu prožeta starozavjetnim citatima i aluzijama na starozavjetne tekstove.
 • Budući da je bio rabin, koristi se rabinskim metodama poučavanja i tehnikama tumačenja Pisma.
 • Ima ispravno razumijevanje Staroga zavjeta.
 • Koristi se raznim izrazima koje može razumjeti samo osoba koja je upoznata s njima.
 • Djeluje unutar određene kulture što znači da ju je, za cjelovito razumijevanje njegovog nauka i onoga što čini, nužno poznavati.
 • Ponekad je poznavanje zemljopisa ključno za razumijevanje Isusovih učenja i postupaka.
 • U konačnici, Isus podiže svoje učenike na postojećem rabinskom modelu učeništva svojega vremena.

Svime ovim želi se istaknuti sljedeće: nije nikako riječ o tome da trebamo postati Židovi. No ako Crkva u našem vremenu ne upozna Isusa kao Židova, teško će biti u stanju ispuniti svoju zadaću, a to je učeništvo.

 

Prethodno učenjeSljedeće učenje