Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Ključni događaj za razumijevanje Djela i poslanica

Ključni događaj za razumijevanje Djela i poslanica - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Ključni događaj za razumijevanje Djela i poslanica

dr. sc. Perry L. Stepp

Ključni događaj za razumijevanje Djela i poslanica

Jedan od ključnih događaja za razumijevanje Djela apostolskih i novozavjetnih poslanica opisan je u kratkom odlomku koji se može lako previdjeti:

U one dane dođoše u Antiohiju neki proroci iz Jeruzalema. Jedan od njih, imenom Agab, usta i po Duhu pretkaza da će uskoro nastati velika glad po svem svijetu. Ona i nasta za Klaudija. Stoga će svatko od učenika, odlučiše, koliko smogne poslati da se posluži braći u Judeji. To i učiniše te poslaše starješinama po Barnabi i Savlu.  – Djela 11,27-30

Ovdje vidimo kako za vrijeme boravka u Antiohiji (Sirija) Pavla i Barnabu posjećuje prorok iz Jeruzalema. On prorokuje kako će velika glad pogoditi Palestinu, uključujući i Izrael. Da desetine tisuća kršćana ne bi umrlo od gladi, Pavao i Barnaba započinju s prikupljanjem pomoći. 

Rad na prikupljanju pomoći dominirat će sredinom i krajem Pavlove službe. Ovo će on spominjati u nekoliko svojih poslanica (Rimljanima, Prva i Druga Korinćanima). Ustvari, u Drugoj poslanici Korinćanima 8 i 9, u tekstu koji predstavlja jedno od prvih djela kršćanske misiologije (misijskog poslanja), objašnjava se zašto relativno bogatiji kršćani iz Grčke koji žive stotinama kilometra daleko trebaju skupljati pomoć za siromašne kršćane u Judeji.

Također, u Djelima 24-26 vidimo kako je Pavlovo upravljanje velikom količinom novca jedan od razloga zašto ga rimski upravitelj drži zatočenog. Naime, očekivao je da mu Pavao dâ mito.

Tako razumijevanje Djela i novozavjetnih poslanica proizlazi iz jednog kratkog odlomka na kraju 11. poglavlja Djela apostolskih. U samo četiri retka, sakriveno kao usputna misao na kraju priče, stoji opis ključnog događaja koji nam može lako promaknuti.