Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Noge u Bibliji

Noge u Bibliji - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Noge u Bibliji

dr. sc. Ervin Budiselić

U Bibliji se često nailazi na spominjanje raznih dijelova tijela, a jedan od njih su i noge. Spominjanje nogu u Bibliji nosi raličita značenja, a ovdje ćemo istaknuti ono najvažnije: naime, odnos prema Božjim nogama određuje nečiju sudbinu kako ovdje na zemlji tako i u vječnosti.

Na prvi spomen nogu, zapravo jednog dijela stopala, nailazi se u Postanku 3,15 kada Jahve kaže da će zmija napadati nečiju petu, a taj “netko” će joj smrskati glavu. Ovo predstavlja jedan od najvažnijih tekstova u Bibliji jer pojašnjava sadržaje velikog broja drugih biblijskih tekstova (tj. predstavlja objašnjenje za pojedina opisana događanja), a ujedno je i pozadina onoga što se u Novom zavjetu zove “duhovna borba” (primjerice u Efežanima 6).

Da noge imaju veze s vladanjem, postaje jasno iz teksta u Postanku 49,10: “Od Jude se žezlo neće udaljiti ni vladalački štap od nogu njegovih, dok ne dođe Onaj kojemu pripada; i njemu će se puci pokoriti.” Također, tekstovi kao što su 1 Kraljevima 5,17; Psalam 8,6; 99,5; 110,1; 132,7 i dr. jasno pokazuju da noge simboliziraju nečiju vladavinu. Ponekad tekstovi nude jasne aluzije na spomenuti tekst u Postanku 3,15 gdje su noge povezane s prašinom, zemljom ili pepelom (Izaija 49,23; Malahija 4,3; spomen “pepela” ponekad je povezan sa zemljom: Post 18,27; Job 30,19; 42,6) te nude sliku pobjede nad zlom.

Noge također simboliziraju nečiji put, put kojim osoba hoda (tj. životni stil), a i na tu temu postoji mnoštvo biblijskih tekstova, te se noge u ovom smislu posebice povezuju s osobama koje obnašaju ulogu glasnika Radosne vijesti (Izaija 52,7; usp. Izaija 40,9; 41,27) i pri tom se opisuju kao ljupke (heb. naan = izraz koji se javlja svega tri puta u hebrejskoj Bibliji).

Tematika nogu u Bibliji puno je šira i složenija od onoga što je do sada spomenuto (primjerice, neki biblijski likovi moraju skinuti obuću sa svojih nogu i pred Boga doći bosonogi; izrazi kao što su “pokloniti se”, “kleknuti” itd. također opisuju odnose u kojima pokret nogu nosi određeno značenje), ali ovo je ključno: Božje noge ili noge Mesije koji će doći predstavljaju njegovu vlast – kraljevstvo. Stoga svaka osoba ima sljedeći izbor: ili će kleknuti pred Božje noge i podrediti se njegovoj vladavini = u tom slučaju noge su slika spasenja, ili će se oduprijeti njegovoj vladavini, a u tom slučaju noge postaju sredstvo suda, što se često opisuje slikom “gaženja” Božjih neprijatelja.

U Novom zavjet također se često govori o nogama (kod Isusovih koljena Petar prima poziv da bude ribar ljudi (Luka 5), neki nalaze oproštenje grijeha kod Isusovih nogu; u Mateju 28 bilježi se tzv. “Veliki nalog” koji učenici primaju kod Isusovih nogu (u Mateju 28,17 rečeno je da su mu se prethodno poklonili što znači da su bili do njegovih nogu)), te je tu i dalje prisutna ona glavna tematska nit odnosa prema Božjim nogama koji određuje nečiju sudbinu. Pavao će tako u 1 Korinćanima 15, 25-27 istaknuti Isusove noge kao sliku Božje vladavine koja će nekima biti na spasenje, a nekima na uništenje.

Dakle, tematika nogu u Bibliji i više je nego zanimljiva, a u svemu tome, kada je riječ o Božjim nogama, riječ je prije svega o tome kako svaki čovjek ima sljedeći izbor: ili će se pokloniti do Božjih nogu, podrediti se njegovoj vlasti i primiti spasenje ili će ostati stajati na svojim nogama, te u tom slučaju biti “zgažen”.