Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Sol zemlje i svjetlost svijeta

Sol zemlje i svjetlost svijeta - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Sol zemlje i svjetlost svijeta – Kakve veze ispunjenje Zakona ima sa soli i svjetlošću?

dr. sc. Ervin Budiselić

Pri tumačenju tekstova Biblije između ostalog važno je  razumjeti da svaki prijevod Biblije ujedno predstavlja i tumačenje (naime, onaj koji je s hebrejskog i grčkog jezika preveo tekst samim time ga je i protumačio). Pored toga nešto na što treba obratiti pažnju jesu naslovi i podnaslovi koje nalazimo u pojedinim izdanjima Biblijama. Naime, svako uredništvo Biblije u svrhu pomoći čitateljima tekst Biblije može podijeliti naslovima i podnaslovima. Iako ovo može predstavljati pomoć, jednako tako može čitatelju sugerirati podjelu teksta na dijelove koji su izvorno i značenjski cjelina pa se tako trebaju i čitati i tumačiti. 

Pogledajmo primjer iz 5. Poglavlja Matejeva evanđelja (izdanje KS-a):

Sol zemlje i svjetlost svijeta

13»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«

14»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. 15Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. 16Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

Kršćanski zakon usavršenje Mojsijeva

17»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. 18Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. 19Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«

Ako čitamo ova dva dijela 5. poglavlja Mateja, podnaslovi nas navode da ih čitamo kao dvije zasebne teme ili cjeline. No jesu li to uistinu značenjski nepovezane cjeline?

Naime, Isus govori o soli i svjetlu, tj. da su neki ljudi sol zemlje i svjetlo svijeta. No ako postavimo pitanje što je to što soli daje slanost, a svjetlo čini svjetlom, u ovom odjeljku ne nalazimo odgovor. No ako tekst iz Mateja 5,17 uzmemo kao nastavak, prepoznajemo pojašnjenje rečenog. Od 5,17 Isus pojašnjava kako on nije došao ukinuti Zakon i Proroke, već ih ispuniti. Potom govori o tome da će onaj koji ne vrši i najmanju zapovijed te i druge počne učiti to isto, biti najmanji u kraljevstvu Božjem. Vrijedi i obrnuto. To znači da je ispunjenje ili ispunjavanje Zakona i Proroka ono što donosi soli i daje svjetlost. Samo oni koji poput Isusa slijede put ispunjavanja Zakona i Proroka mogu biti sol i isijavati svjetlo.

Ovo sada otvara jednu širu temu koja je prisutna u Svetom pismu, a povezana je s prepoznavanjem važnosti židovskih korijena kršćanstva. Među kršćanima se ponekad može susresti stav prema kojem je Isus došao među Židove, ali je odbacio židovstvo kao veliki promašaj i započeo nešto novo. Drugim riječima, raskrstio je sa svime od prije i pokrenu nešto potpuno novo. No postavlja se pitanje je li moguće ovim pristupom istinski duboko pojmiti i razumjeti Isusov nauk i službu te Sveto pismo u cjelini. Odnosno, koristeći se slikom iz Mateja 5, možemo se pitati: kakvo će biti naše svjetlo i kvaliteta soli ako ne razumijemo da je Isus došao “ispuniti”, a ne “ukinuti”?

Ako je Isus došao ukinuti, onda krenimo ispočetka. No ako je došao ispuniti, onda moramo krenuti unazad kao ne bismo tražili neku novu “sol” i “svjetlo“.