Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Sunce i mjesec

Sunce i mjesec - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Sunce i mjesec

Nino Brozinčević, mag. hist.

Po danu te neće udariti sunce, a u noći mjesec.
–Ps 121,6

Sunce se zahvaljujući svojim nebrojenim utjecajima na prirodu i čovjeka smatra snagom prirode, izvorom života i vladarom koji čuva, podržava, ali i uništava svakoga pod sobom. Ono isto tako simbolizira poredak i stabilnost. Mjesec ima drugačiju konotaciju, on vlada noću. Noć je mistična i nije nam poznato što sadrži u sebi. Mjesec je podložan mijenama i predstavlja promjenu kao kontrast nepromjenjivom Suncu. Sunčeva neprestana snaga i sjaj sve iznosi na vidjelo, dok Mjesec sve čuva u tajnosti.

Ova su dva ikonična nebeska tijela kroz povijest smatrana božanstvima zbog svojih obilježja i moćnih sila kojima utječu na svakoga. Sunce je besmrtan vladar života i razuma, a Mjesec onoga što je skriveno i što se nalazi u dubini svakog razumnog bića. Prevelika izloženost ili jednom ili drugom donosi nesreću i opasnosti u obliku bolesti uma i tijela koje su smatrane demonskim, odnosno malicioznim entitetima duhovne prirode. Sunce može ugroziti život, a Mjesec razum. Isto tako, ako ih smatra i štuje kao bogove, čovjek zapada u tešku zabludu. Dok je odabrani narod jednu cijelu generaciju lutao pustinjom, bio je svakodnevno izložen ovim silama, a svima su dobro poznate posljedice te izloženosti. Svaki pojedinac izložen je kao i cijela zajednica, stoga nitko nije imun na posljedice.

U hebrejskoj misli, Sunce i Mjesec u tandemu čine polaritete jedne vremenske cjeline. Po njima se određuju dani, vremena i blagdani. Njihova izmjena simbolizira i upućuje na to da su uspon i pad, život i smrt, svjetlo i tama sastavni dijelovi zemaljskog života. Stoga nije čudo da kroz povijest ova dva nebeska diva predstavljaju neizostavne nepromjenjive i vječne simbole „snage prirode“ pred kojima je svaki smrtnik bespomoćan te na koje ne može utjecati, nego im se tek može prilagoditi na neki svojstven način.

Ovim jednim snažnim, kratkim i preciznim retkom u Ps 121,6 Svevišnji nam zapravo govori da i najvećim silama nije dozvoljeno nanijeti nam ma kakvu god štetu. On je suveren i svevladar kojemu se pokoravaju nebeske sile jer On je Tvorac koji daje život, dok ga njegovo stvorenje samo odražava. Obećanje da nam neće nauditi ni sunce danju ni mjesec noću prvenstveno označava sigurnost u sveukupnosti vremena. Božja zaštita i utjeha ukazuju na svu njegovu snagu kao Stvoritelja i konačnog vladara nebeskog poretka pred kojim je čovjek samo mala figura, ali koja ima „božji“ duh u sebi kojim odražava božanski red, isto kao što Mjesec samo odražava Sunce.

Čovjek, koliko god se osjećao malim i nemoćnim pred veličanstvenim nebeskim silama, može mirno živjeti i spavati dok ga čuva njegov Čuvar koji mu je obećao da ga neće po danu udariti sunce, ni u noći mjesec. Božja zaštita nema kraja.