Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Sveti se ime tvoje

Sveti se ime tvoje - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Sveti se ime tvoje

dr.sc. Ervin Budiselić

“Oče naš” poznata je molitva koja u sebi skriva veliku silu značenja. Podijelit ću s vama razmišljanje o njezinom retku “Sveti se ime tvoje”.

Ovaj dio iz molitve “Oče naš” nije samo izjava štovanja već govori i o zadaći i odgovornosti vjernika. Da bismo razumjeli što Isus misli pod ovom izjavom, moramo razumjeti njezinu pozadinu. Pozadina ovog isječka molitve nalazi se u onome što je zapisano u Levitskom zakonik 20-22 pogl. Ovdje se na nekoliko mjesta spominje svetost Božjeg imena te zapovijed: “Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud uzima ime njegovo” (Ponovljeni zakon 5,11).

Kada je Jahve izabrao Izrael, izabrao ga je da bude njegov narod, a on njihov Bog. Ovime je obuhvaćeno i to da Izrael nosi Božje ime (poput žene koja uzima prezime svoga supruga). Kao nositelji Božjeg imena (Br 6,27; Pnz 28,10; 2 Ljet 7,14; imena koje označava Božju narav, djela, karakter, reputaciju, čast itd.), Izrael je trebao živjeti u skladu sa svime što ime Jahve predstavlja. Drugim riječima, Izrael je trebao odražavati Božju svetost u svakom području svojega života i postojanja.

Točniji prijevod zapovijedi o uzaludnom izgovaranju Božjeg imena glasio bi: “ne uzdiži” ili “ne uzimaj uzalud ime”. Dakle, ne radi se samo o izgovaranju fraza kao u poštapalicama tipa “o Isusek mili” ili “Isuse dragi” već je riječ o tome da oni nad kojima je zazvano ime Božje ne smiju činiti, govoriti i ponašati se suprotno od onoga što to ime predstavlja. Ime Božje ne smije se povezivati s onime što uistinu ne odražava Njega.

Dajući ovu molitvu svojim učenicima, Isus ne ukazuje na ništa novo što Bog već nije naložio Izraelcima, a to je, naime, da kao nositelji Njegova imena žive u skladu s onim što to Ime predstavlja. Sukladno tomu, Crkva Isusa Krista treba itekako biti svjesna ove časti i privilegije, ali i odgovornosti da kao nositelj Božjeg imena ne uzdiže i ne povezuje Isusovo ime ni sa čime što bi bilo suprotno tom Imenu.

Stoga je i molitva “Sveti se ime Tvoje” molitva kojom tražimo Boga da uskladi naše živote s Njegovom svetošću kako bi odražavali Njega – Njegovu ljubav, svetost, istinu i sve ono tko Bog jest.