Evanđeosko teološko društvo raspisuje natječaj za biblijsko-teološke radove na temu “Evanđeosko kršćanstvo: jučer, danas, sutra”

Evanđeosko teološko društvo raspisuje natječaj za biblijsko-teološke radove na temu “Evanđeosko kršćanstvo: jučer, danas, sutra” - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb
26.03.2024.

Evanđeosko teološko društvo raspisuje natječaj za biblijsko-teološke radove na temu Evanđeosko kršćanstvo: jučer, danas, sutra

Evanđeosko teološko društvo (ETD) poziva sve zainteresirane pojedince da se prijave na natječaj čiji je cilj otkriti, promovirati i uključiti u biblijsko-teološko promišljanje, proučavanje i pisanje kvalitetne i nedovoljno poznate autore.

Rok za prijavu: 25. rujna 2024.

Na natječaj se mogu prijaviti oni koji do sada nisu nigdje objavili neki članak ili su tek početnici u tome.

Više informacija o samom natječaju i nagradama možete vidjeti ovdje ili preuzeti PDF