O nama

O nama

BIBLIJSKI INSTITUT obrazovna je ustanova koja se bavi teološkim obrazovanjem, izdavaštvom, te stručnim i znanstvenim radom. Isto tako, naš odjel Centar biblijskih istraživanja svojom je djelatnošću usmjeren na čuvanje vrijednih djela hrvatske biblijske baštine i promicanje istraživanja biblijskog prevodilaštva.

Predavači na Biblijskom institutu dolaze iz većih evanđeoskih denominacija u Hrvatskoj, a studenti i polaznici pripadnici su denominacijski različitih kršćanskih zajednica.

Biblijski institut registriran je kao „organizacijski oblik Kristove crkve u Hrvatskoj”.

Biblijski institut dobio je 2017. godine institucionalnu akreditaciju od European Council for Theological Education (ECTE; Europsko vijeća za teološko obrazovanje) kao alternativni nositelj visokoobrazovnog programa koji uključuje akreditaciju preddiplomskog programa studija teologije (razina 6, 2017.). ECTE akreditacija ukazuje na to da su mogućnosti učenja koje nudi Biblijski institut u skladu s Europskim standardima i smjernicama za visoko obrazovanje i potvrđuje razinu mogućnosti učenja prema QF-EHEA. Više informacija možete pronaći ovdje: http://ecte.eu/biblijski-institut/.

Scroll to Top