dr. sc. Danijel Berković - BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

dr. sc. Danijel Berković, znanstveni suradnik

Predstojnik Centra biblijskih istraživanja
Predavač Starog zavjeta i hebrejskog jezika

BIBLIJSKI INSTITUT Zagrebdberkovic@bizg.hr

Danijel Berković (1954). Rođen u Voloskom (Opatija), osnovnu i srednju školu završava u Zagrebu. U Londonu upisuje studij teologije gdje (1984) diplomira (BA Hons) na London School of Theology. God. 2002. magisterij iz područja biblijske teologije brani na Visokom Evanđeoskom Teološkom Učilištu (VETU) u Osijeku. God. 2006 u Engleskoj upisuje poslijediplomske studije gdje 2016 god. završava i brani doktorski rad iz područja hebrejske starozavjetne lingvistike na Oxford Centre for Mission Studies (OCMS) i Middlesex University of London. Drugi doktorski rad iz područja filologije i biblijske psalmodije brani u Hrvatskoj na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2019). Od 1985. god. do danas radi kao redovni, gostujući predavač ili vanjski suradnik iz područja biblijskih studija Staroga zavjeta i Hebrejskog jezika na domaćim i stranim teološkim učilištima. Od 1999. god. do danas predaje Hebrejski jezik i Stari zavjet, kao vanjski suradnik na Teološkom fakultetu ‘Matija Vlačić Ilirik’ (Sveučilište u Zagrebu). Od 2004. god. zaposlen je na Biblijskom institutu u Zagrebu kao nositelj katedre i predavač Staroga zavjeta i Hebrejskog jezika. U okviru Instituta 2014 god. utemeljuje pa kao predstojnik vodi Centar biblijskih istraživanja (CBI).

Član je upravnog odbora Hrvatskog biblijskog društva (HBD) gdje sudjeluje i kao biblijski prevoditelj. U područjima biblijske teologije međunarodno sudjeluje kao član Society of Biblical Literature (SBL). Član je Glavnog odbora Udruge za vjersku slobodu (UVS) u Hrvatskoj. Redovito objavljuje u stručnoj literaturi, stručnim teološkim časopisima, zbornicima radova, sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima. God. 2013. priredio je i objavio Hebrejsko-hrvatski biblijski rječnik. Neki od objavljenih radova uključuje naslove kao, ‘Problemi prevođenja biblijske hebrejske poezije’, ‘Stari zavjet u hrvatskim protestantskim tradicijama’, ‘Teološka gramatika proroka Izaije’, ‘Abram, Abraham i Ibrahim’, ‘Aspekti i modaliteti Božje prisutnosti u Starom zavjetu’, itd.

Poveznica na Google Znalac.