Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Nino Brozinčević, mag. hist.

Nino Brozinčević rođen je 1988. godine u Zagrebu gdje i danas živi. Diplomirao je teologiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku (2011.). Nakon toga magistrirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2015). Od 2015. godine radi na Biblijskom institutu kao povjesničar, arhivist, jedan od urednika projekta Hrvatskog psaltira i kao predavač novozavjetnog grčkog jezika. Autor je radova povijesne tematike.