dr. sc. Stanko Jambrek

dr. sc. Stanko Jambrek

Znanstveni stručni suradnik

e-mail: sjambrek@bizg.hr

Stanko Jambrek (1957.) diplomirao je i magistrirao iz teologije na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, doktorirao je 2001. iz teologije u SAD-u te iz povijesti (2012.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Služio je kao pastor u dvije evanđeoske crkve. Za tisak je priredio i uredio dvadesetak knjiga i zbornika. Objavio je šest knjiga i niz članaka u domaćim i stranim časopisima. Utemeljitelj je i urednik evanđeoskoga teološkog časopisa Kairos, koji od 2007. izlazi dvaput godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Profesor je povijesti crkve i teologije na Biblijskom institutu u Zagrebu. Kolegije iz povijesti crkve i teologije predaje na više teoloških učilišta. Živi u Zagrebu s troje djece: Danielom, Kristinom i Ivanom.

Scroll to Top