Tečaj: Biblija – ono što možda niste znali (online)

Tečaj: Biblija – ono što možda niste znali (online)

Tečaj se održava online* putem platforme Google Classrooma i uvjet za prijavu je imati Gmail adresu.

(Upute za otvaranje Gmail računa: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=hr)

Predavač: Goran Medved, mag. theol.

Tečaj će se održavati četvrtkom od 14. 11. do 12. 12. 2019. – sadrži sveukupno 5 predavanja u trajanju od 5 tjedana.

Opis tečaja:

Prvo predavanje: NASTANAK BIBLIJE

Kako smo dobili Bibliju, usmena predaja, pismena predaja, kako su nastali izvorni rukopisi, prijepisi rukopisa, papirus, pergament, očuvanje, tekstualna kritika, varijacije u rukopisima, vrste pogrešaka, datiranje rukopisa, pouzdanost rukopisa, najvažniji rukopisi, rekonstrukcija izvornoga teksta, biblijski jezici i njihova rasprostranjenost, pisari, Masoreti, kako je nastao Stari zavjet, Septuaginta, Kumranski spisi, spisi crkvenih otaca, kako je nastao Novi zavjet, rekonstruirani Novi zavjet s kritičkim aparatom, najvažniji rukopisi (Vatikanski, Sinajski i Aleksandrijski kodeks).

Drugo predavanje: AUTORSTVO, AUTORITET I KANON BIBLIJE

Autorstvo Biblije, knjige poznatog autorstva, knjige nepoznatog autorstva, teorije o autorstvu Petoknjižja, različite mogućnosti autorstva. Rasprava o izraelskoj povijesti: deuteronomistička povijest i ljetopisna povijest.

Autoritet Biblije, Božji autoritet (božanska objava, božansko nadahnuće), autoritet za vjeru i življenje.

Biblijski kanon (mjera, standard, norma, pravilo), kanon Hebrejske Biblije, kanon protestantskog Starog zavjeta, kanon rimokatoličkog Starog zavjeta, kanon pravoslavnog Starog zavjeta, apokrifne ili deuterokanonske knjige, Biblija prvih kršćana, kanon Novog zavjeta, načela kanona.

Treće predavanje: PRIJEVODI BIBLIJE

Kako nastaju prijevodi Biblije, zašto imamo različite prijevode, tri teorije prijevoda, problematika prijevoda, doslovnost vs. ekvivalencija, prijevodi se ne isključuju nego nadopunjuju, hrvatski prijevodi Biblije, kategorije hrvatskih prijevoda, pregled najčešće korištenih prijevoda, tekstualni primjeri iz hrvatskih prijevoda, koji prijevod koristiti.

Četvrto predavanje: SADRŽAJ BIBLIJE

Što Biblija govori? Pregled cjelokupnog biblijskog sadržaja i glavnih biblijskih tema. Postanak 1-11, Stari savez, Novi savez, kraj vremena i vječnost. Biblija govori o Bogu, Biblija govori o čovjeku (čovječanstvu), Biblija govori o odnosu Boga i čovjeka, Biblija govori o svemu što je stvoreno, Biblija govori o Isusu Kristu, Biblija govori o Isusovoj nauci, Biblija govori o ranoj crkvi. Biblijska teologija. Odnos Starog i Novog saveza. Biblijski svjetonazor. Biblija pruža odgovore na velika životna pitanja.

Peto predavanje: TEŠKOĆE I JEDINSTVENOST BIBLIJE

Teškoće biblijskog teksta, narav teksta i teškoće, tekstualne značajke i teškoće, izjave koje se čine kontradiktornima, brojke koje se ne slažu, teološke teškoće, teškoće tumačenja teksta, drevna kultura, doktrina o nepogrešivosti Biblije, Čikaška izjava, analogija utjelovljenja, kako se nositi s teškoćama.

Jedinstvenost Biblije. Zbirka od 66 spisa, koje su napisali oko 40 autora, na tri različita jezika, na tri kontinenta, tijekom razdoblja od oko 1500 godina. Sklad biblijske poruke, sklad u prvoj i posljednjoj biblijskoj knjizi (početak i svršetak), paralelizam u strukturi SZ i NZ, povijest spasenja, Božja želja da spasi čovječanstvo i živi u zajedništvu, kontinuitet Starog i Novog saveza, precizno ispunjenje proroštava, odgovori na velika životna pitanja, jedinstvenost Isusa Krista, ono što je pisano potvrđuje nam se kroz odnos s Bogom.

Online tečaj se sastoji od predavanja (Powerpoint s glasom predavača), čitanja, video materijala i zadataka za polaznike. Svaki tjedan, od 14.11. do 12.12., bit će dostupna nova predavanja, a polaznici trebaju tijekom svakog tjedna odslušati predavanje i riješiti zadane zadatke. Predavač će biti dostupan jednom tjedno za pitanja i razgovore. Poželjno je znanje engleskog jezika jer će neki materijali biti na engleskom.

Maksimalni broj polaznika je 10. U slučaju većeg broja prijava, prednost imaju crkveni službenici i oni koji se nalaze u nekom vidu službe.

Prijavite se putem linka: obrazac prijave

Tečaj je besplatan, a oni koji žele potvrdu o odslušanom tečaju, plaća se 100 kn.

Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati na: briss@bizg.hr

Scroll to Top