Znanstveni projekti

Godine 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je dopusnicu Biblijskom institutu iz Zagreba za obavljanje znanstvene djelatnosti. Time su ostvareni preduvjeti za plodonosniju suradnju s visokoškolskim i znanstvenim ustanovama posebno u humanističkim i srodnim znanostima na istraživanju biblijske, reformacijske i evanđeoske baštine.

U sljedećih će pet godina Biblijski institut izvoditi tri projekta:

(1) Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj (1990. – 2020.)

Voditelj: dr. sc. Stanko Jambrek

Svrha je projekta istražiti i analizirati pravni status, brojnost, rasprostranjenost i djelovanje crkava reformacijske baštine; sustave biblijskog, teološkog i općeg obrazovanja primijenjenog u lokalnim crkvama; utjecaje duhovnih pokreta i značajnih društvenih i kulturoloških trendova te glazbeno stvaralaštvo i stanje prostora u kojima se okupljaju i djeluju lokalne crkve.

(2) Narativ i metanarativ biblijskog Psaltira i biblijske psalmodije: kako pripovijest u biblijskoj poeziji služi prijenosu sadržaja i poruke

Voditelj: dr. sc. Danijel Berković

Svrha: Polazi se od pretpostavke da čitatelji biblijsku psalmodiju, kao poetski dio Svetog pisma, pa onda i same psalme, uglavnom doživljavaju samo kao poeziju, a često im promakne pripovijest koja se nalazi u biblijskim poetskim tekstovima. Međutim, ovo istraživanje uzima u obzir posebnost Psaltira koja leži u tome što povezuje dvije ključne književne vrste unutar Biblije: pripovijest i poeziju. Odnosno ovdje se polazi od prepoznavanja pripovijesti u poeziji. Cilj je i fokus ovog znanstvenog projekta identifikacija ove narativnosti u poetskoj formi, s predloškom poruke koju ova poetska forma u sebi sadrži.

(3) Koncept učeništva u evanđeoskim crkvama u Hrvatskoj.

Voditelj: dr. sc. Ervin Budiselić

Svrha je projekta istražiti načine na koje crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj prakticiraju biblijski model učeništva, s kojim se izazovima i problemima suočavaju te kako to sve utječe na razvoj osoba, crkava i društva općenito. Istraživanje se provodi u četiri faze koje se odnose na učeništvo u Bibliji, povijest Crkve od 19. do 21. stoljeća u Zapadnom kršćanstvu, načine na koje evanđeoske crkve u Hrvatskoj definiraju i prakticiraju učeništvo u usporedbi s Katoličkom Crkvom te primjenu i korisnost biblijskog koncepta učeništva u društvu danas.