Svijet Isusa iz Nazareta: izabrane teme

Upis u program

Postupak upisa:
Polaznik upisuje tečaj putem obrasca prijave.

Predavač:
Judita Paljević Kraljik

Datum:
02.-23. 03. (utorkom), 18:00-20:30

Lokacija:
Biblijski institut, Kušlanova 21

Cijena i plaćanje:
Tečaj se ne plaća

Pregled i plan rada

S Novim zavjetom Biblija donosi imena, pojmove, religijske prakse koje Stari zavjet ne poznaje. Sve su te novosti nastale ili se razvile u 400-godišnjem međuzavjetnom periodu u kojemu je „Bog šutio“. Upravo nam imena: August, Tiberije, Herod Veliki, Herod Antipa, Arhelaj, Poncije Pilat, Ana, Kajfa uvelike ocrtavaju povijesne okolnosti i društvena previranja o kojima Isus sam govori i koja Bog upotrebljava da bi ispunio starozavjetna proroštva i dovršio svoj Plan spasenja. Poznavanje religijskih praksi saduceja, esena, farizeja i zelota uvodi nas u bolje razumijevanje židovskih vjerovanja, debata, očekivanja koja imaju od Mesije kojega svi oni očekuju i rasprava koje vode s Isusom te jasnije shvaćanje Isusovih, često kontekstualnih, odgovora na njihova pitanja. Konačno, postojanje sinagoga u kojima Isus, kojega njegovi suvremenici često nazivaju još jednim novozavjetnim opisom „rabin“, mnogo govori o duhovnom životu naroda Isusovog vremena koje nam pak detaljnije ocrtavaju prakse u kojima je sam Isus, prema evanđelistima, često sudjelovao.

Poznavanjem židovskog načina života koji se odvijao u Isusovo vrijeme, o kojemu govore arheolozi i povjesničari, a obrazlažu teolozi, omogućeno nam je bolje upoznati ISUSA KRISTA i njegov život na zemlji koji je primjer za naš kršćanski hod, a neki nas kontekstualni detalji koje nalazimo u Novom zavjetu mogu odvesti još dublje i u razumijevanje Kristovog govora na zemlji.

Neka nas sve to znanje ne nadima, nego neka vodi dubljem upoznavanju Boga kako bismo mu iskazivali ljubav kakvu On od nas traži i kako bi sav svijet spoznao Njega, našu Stijenu i Oazu u Pustinji života.

Glavne teme

  •  povijest izraelskog naroda od Abrahama do Pada Jeruzalema (70.god.) s velikim naglaskom na razdoblje od 400.pr.n.e. do 70.n.e. i povijesnim okolnostima u koje dolazi ISUS
  • povijest izraelskog naroda od pada Jeruzalema do danas s naglaskom na Križarske ratove
  • povijest nastanka i vjerovanja četiriju židovskih grupacija koje djeluju u Isusovo vrijeme
  • geografska lokacija zemlje u koju Bog postavlja svoj narod
  • geografska obilježja izraelske zemlje i njihova simbolika u Bibliji
  • Isus je Židov, rabin, koji djeluje u sinagogama i koristi jezik kulture koja ga okružuje