Izdavaštvo

Kontakt za narudžbu: Danijel Časni
Mob. +385 (0) 91 61 61 014
Tel. +385 (0)1 23 38 638
E-mail: dcasni@bizg.hr

KAIROS: EVANĐEOSKI TEOLOŠKI ČASOPIS

Glavni i odgovorni urednik: Stanko Jambrek

Kairos je znanstveni časopis u kojem se objavljuju članci iz biblijske, sustavne, povijesne i primijenjene teologije, etike, povijesti Crkve, sociologije religije, filozofije i života Crkve. Znanstveni radovi koji se objavljuju kategorizirani su u skladu s preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.Časopis izlazi dvaput godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku.

NAKLADNIK: BIBLIJSKI INSTITUT

RIJEČ KOJA PREOBRAŽAVA

Glavni i odgovorni urednik: Mark W. Hamilton

Radi se o prvome svesku komentara o Bibliji pod naslovom Riječ koja preobražava. Knjiga je prijevod monumentalnog djela Transforming Word: One-volume Commentary of the Bible, koje na više od tisuću stranica donosi detaljan komentar svake biblijske knjige. Glavni je urednik Mark W. Hamilton, redovni profesor Staroga zavjeta na Abilene Christian Universityju (SAD) i Biblijskom institutu.

NAKLADNIK: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 40,00 kn

I RIJEČ CRKVOM POSTADE

Mladen Jovanović

Knjiga I Riječ Crkvom postade svojevrstan je uvod u ekleziologiju crkava reformacijske baštine. Autor Mladen Jovanović promišlja o ulozi Biblije, Božjeg kraljevstva, krštenja i Gospodnje večere, glazbe i propovijedanja u kontekstu lokalne crkve iz perspektive Kristovih crkava. Knjiga je priručnik za vjernike i crkvene službenike koji žele bolje upoznati Kristove crkve i njihove specifičnosti.

NAKLADNIK: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 40,00 kn

PRIGNI UHO SVOJE
Mladen Jovanović

Knjiga Prigni uho svoje skup je šaljivih crtica iz kršćanske svakodnevice koje će čitatelja potaknuti na razmišljanje o njegovu odnosu s Bogom i uključenosti u život te poslanje Crkve.

NAKLADNIK: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 20,00 kn

BIBLIJSKI HEBREJSKO-HRVATSKI RJEČNIK


Danijel Berković

Ovaj je rječnik namijenjen teolozima, pastorima i studentima teoloških učilišta te svima koji gaje interes za dubljim proučavanjem teksta Staroga zavjeta.

NAKLADNIK: HRVATSKO BIBLIJSKO DRUŠTVO i BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 95,00 kn

BIBLIJA ZA DJECU
Ovo popularno izdanje Biblije za djecu donosi omiljene biblijske priče ispričane na prilagođen način za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Biblija je ekumenskog karaktera i koristi se u mnogim vrtićima i školama diljem Hrvatske.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: GRATIS

BIBLIJA ZA MLADE
Biblija koja je primjerena za tinejđere i mlade.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: GRATIS

TRAŽITELJI BOGA
Tommy Tenney

Tražitelj Boga je pojedinac čija glad nadilazi njegov dohvat. On čezne za Božjom prisutnošću. Ako imaš glad za poznavanjem Boga tada je ovo prava knjiga za tebe.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 40,00 kn

SEKSUALNI INTEGRITET

Edwin Louis Cole

Bez obzira na to da li ste muškarac ili žena, tinejdžer ili odrasla osoba, samac ili u braku; ova knjiga sadrži osvježavajuće znanje o bilo kojim pitanjima o seksu ili problemima koje biste mogli imati.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 30,00 kn

KRŠĆANSKI ABC

Ova knjiga je koristan priručnik za sve one koji traže odgovare na pitanja poput: Zašto je križ univerzalni simbol kršćanstva? Kako netko tko je seksualno zlorabljen, tko boluje od neizlječive bolesti, ili je na neki drugi način povrijeđen u životu, može i dalje vjerovati u Boga? Kako vjerovati u osobe i događaje koje ne možemo vidjeti, čuti ili dodirnuti? Kako dobiti novi život vjerom u Isusa Krista? Kako postati kršćaninom?

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: GRATIS

DUHOVNA BORBA ZA SVAKOG KRŠĆANINA

Dean Sherman

Bog je pozvao kršćane da nadvladaju svijet i natjeraju na povlačenje sile zla i tame koje djeluju u svijetu. Duhovna borba je način življenja i predstavlja cjelokupno kršćansko iskustvo. Biti kršćanin znači biti duhovni borac koji postojano i pobjedonosno živi život zajedno s Kristom.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 40,00 kn

BITI KRŠĆANIN A NE RELIGIOZAN

Fritz Ridenour

Ova knjiga govori o greškama koje čini religija i načinu na koji se može biti kršćanin a ne biti religiozan. Zašto tako mnogo ljudi optužuje kršćane zbog licemjerja? Zato što vide providnu igru, koja se zove „religija“.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: GRATIS

95 TEZA (drugo hrvatsko izdanje)

Martin Luther

Objavljivanje ovog djela 31. listopada 1517. godine započelo je i trajno promijenilo tijek europske i svjetske kršćanske političke, kulturne i gospodarske povijesti. Lutherove teze bile su teološka reakcija na zloupotrebe u tadašnjoj zapadnoj Crkvi. Bile su poticaj promišljanju nauka o opravdanju po vjeri u nezasluženu Božju milost.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 30,00 kn

This is box title

Oliver K. Olson

Ova knjiga izvještava o Vlačićevoj intervenciji i spašavanju Lutherove reforme.  Bavi se pitanjima povijesti crkve,  i tumačenja Biblije. Na taj način Vlačić je ostao poznat kao otac crkvene povijesti i otac filozofske i teološke hermeneutike.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 150,00 kn

CRKVE REFORMACIJSKE BAŠTINE U HRVATSKOJ

Stanko Jambrek

Knjiga Stanka Jambreka, dekana i predavača na Biblijskom institutu, prvi je sustavni pregled povijesti crkava reformacijske baštine u Hrvatskoj. Osim istraživanja povijesti i razvoja crkava i zajednica, Jambrek u knjizi donosi i teološke naglaske i vjerovanja spomenutih crkava. Ovo važno djelo za proučavanje suvremene protestantike obiluje izvorima, dokumentima i fotografijama.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 60,00 kn

LEKSIKON EVANĐEOSKOG KRŠĆANSTVA

Stanko Jambrek

Pruža temeljne informacije o evanđeoskom kršćanstvu u Hrvatskoj i svijetu. Sadrži definicije i obrazloženja pojmova iz područja etike,  kao i sustavne, povijesne, biblijske i pastoralne teologije. Sadrži životopise osoba zaslužnih za razvoj evanđeoskoga kršćanstva u Hrvatskoj.  Leksikon donosi pregled povijesti i teoloških značajki evanđeoskih denominacija i duhovnih pokreta u Hrvatskoj.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 120,00 kn

REFOMRACIJA U HRVATSKIM ZEMLJAMA U EUROPSKOM KONTEKSTU

Stanko Jambrek

Knjiga Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu iznimno je postugnuće u znanstveno-istraživačkom i u didaktičkom pogledu. Riječ je o modernome sintetskom pregledu reformacijskoga pokreta u hrvatskim zemljama koji na najbolji mogući način popunjava prazninu u hrvatskoj historiografiji (ZB). Autor je uspiješno kritički i pregledno sintetizirao relevantne rezultate dosadašnje produkcije. Na osnovu vlastitih istraživanja, donio je niz novih spoznaja i interpretacija, prezentiravši ih iz socio-historijske, ali i teološke perspektive (NŠ).

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 189,00 kn

THE REFORMATION IN THE CROATIAN HISTORICAL LANDS

Stanko Jambrek

Radi se o zborniku radova sa međunarodne konferencije pod nazivom “The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives” održane je 25-27. travnja 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz Odjel za povijest Filozofskog fakulteta, organizirali su je Biblijski institut iz Zagreba, Evanđeoski teološki fakultet iz Osijeka i Slavenski znanstveni institut iz Beča (Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien). Zbornik je pisan na engleskom jeziku u kojemu  se  obrađuju odabrane teme  vezane uz reformaciju.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 170,00 kn

ZRINSKI , MEĐIMURJE I REFORMACIJA

Gene S. Whiting

Knjiga upotpunjuje sliku o znamenitoj obitelji Zrinski na tlu Međimurja i šire u kontekstu reformacije u 16. stoljeću. Ona je poticajna i usmjeravajuća za buduća nova istraživanja reformacije kako u Međimurju tako i u Europi.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 135,00 kn

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA I PISANJA U TEOLOGIJI

Stanko Jambrek

Ovaj je priručnik plod višegodišnjega iskustva u radu sa studentima na više teoloških učilišta, posebice na Biblijskom institutu u Zagrebu. Priručnik ima dvije osnovne svrhe. Prvo, pomoći studentima teologije u kvalitetnom istraživanju i pisanju radova – od eseja do disertacije. Druga mu je svrha pomoći i voditi zainteresirane kršćane u kvalitetnom osmišljanju, istraživanju i pisanju teoloških djela.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 85,00 kn

RAZMIŠLJANJE O BOGU: UVOD U KRŠĆANSKU TEOLOGIJU

Fisher Humphreys

Knjiga je svojevrsni udžbenik za uvod u teologiju, ali i praktični vodič. Pisana je jednostavnim jezikom sa znanstvenom utemeljenošću. Teološke doktrine autor pokušava prenijeti širokom krugu ljudi na razumljiv način.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 66,00 kn

PSALMI - ANTUN VRANIĆ 1816.

To je prvotisak knjige Psalama u prijevodu Antuna Vranića iz 1816. godine. Ona čini prvu knjigu u Biblioteci Biblica Croatica u nizu Psalmi. Pisana je kajkavskim jezikom.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSITUT – BIBLICA CROATICA
CIJENA: 160,00 kn

REFORMACIJA NEKAD I DANAS

Stanko Jambrek

Povodom obilježavanja 500. godine od reformacije, biblijski institut je izdao prigodnu knjigu autora dr. sc. Stanka Jambreka. U njoj se govori o značaju i razlozima reformacije, propovijedanju Svetoga pisma u cilju naviještanja Evanđelja, te pozivu na djelovanje u sili Duha Svetoga.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: GRATIS

KRŠĆANSTVO NA SUDU

Mark Lanier

U kontekstu suvremenog pluralističkog i sekulariziranog svijeta knjiga Kršćanstvo na sudu donosi poruku Evanđelja na suvremen apologetski način. Autor knjige profesionalno se bavi pravom, te je jedan od najboljih sudskih odvjetnika u SAD-u. Ujedno je predan i požrtvovan kršćanin, aktivan u Crkvi, te tražen govornik na raznim učilištima. Posebnost njegove knjige je u tome što je pisana poput pravnog slučaja u kojem autor u prilog obrane kršćanstva iznosi različite argumente. Onima koji su u potrazi za dobrom apologetskom knjigom na hrvatskom jeziku knjiga Kršćanstvo na sudu poslužit će kao učinkovita pripomoć u osobnoj evangelizaciji.

NAKLADA: BIBLIJSKI INSTITUT
CIJENA: 85,00 kn